Konec Populárneho Zdravotného Benefitu: Od Mája Nebudú Poisťovne Preplácať Zubné Benefity!

Od mája tohto roku dôjde k zrušeniu zubných benefitov, ktoré sú často využívanou súčasťou zdravotného poistenia na Slovensku. Ministerstvo zdravotníctva oznámilo, že tieto benefity už nebudú ďalej preplácané zdravotnými poisťovňami, čo môže mať dôsledky pre mnohých poistencov.

Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková (Hlas-SD) uviedla, že zubný benefit už splnil svoj edukačný účel a je čas hľadať nové formy benefitov zamerané na prevenciu. „Edukačný potenciál zvyšovania preventívnych prehliadok prostredníctvom zubného benefitu sa vyčerpal,“ povedala Dolinková, zdôrazňujúc potrebu prehodnotenia a inovácie v oblasti benefitov.

Podľa ministerstva budú finančné zdroje, ktoré boli doteraz vyčlenené na zubné benefity, presmerované na iné formy ambulantnej zdravotnej starostlivosti. Rozhodnutie o zrušení benefitu bolo prijaté po konzultácii s Ministerstvom financií a zohľadňuje potrebu efektívneho využívania zdravotných odvodov.

V reakcii na zrušenie zubného benefitu, Dajana Petríková, výkonná riaditeľka Asociácie zdravotných poisťovní, potvrdila, že zdravotné poisťovne sú už v procese prípravy nových benefitov. „Zubný benefit naplnil svoj účel a teraz hľadáme ďalšie spôsoby, ako poskytnúť našim poistencom hodnotu,“ povedala Petríková.

Tento krok prichádza v čase, keď poisťovne minulý rok vynaložili obrovské sumy na rôzne benefity, vrátane zubného ošetrenia a dentálnej hygieny, ktoré predstavovali najväčšiu časť týchto výdavkov. Celkovo boli na benefity minulý rok uhradené desiatky miliónov eur, čo ukazuje ich obrovský vplyv na zdravotnú starostlivosť na Slovensku.