Zvýšenie Dôchodkov Pre Starších Občanov: Sociálna Poisťovňa Oznamuje Doplatky Pre Tisíce Penzistov

Bratislava, 6. máj 2024 – Tisíce predčasných penzistov na Slovensku majú dôvod na radosť. Sociálna poisťovňa oznámila, že začína s prepočtom predčasných starobných dôchodkov priznaných pred 1. januárom 2023, čím sa zvýši mesačný príjem takmer 50-tisíc starším občanom.

V prvom hromadnom spracovaní, ktoré sa uskutoční v máji 2024, bude prepočítaných približne 47 000 dôchodkov. Tento proces bude automatický a nebude vyžadovať žiadne ďalšie kroky zo strany dôchodcov. Martin Kontúr, hovorca Sociálnej poisťovne, zdôraznil, že korekcia sa dotkne tých, ktorí do dovŕšenia dôchodkového veku naakumulovali aspoň 40 odpracovaných rokov. „Nárok na novú sumu dôchodku vznikol tým, ktorí odišli do predčasného dôchodku s počtom odpracovaných rokov menším než 40, ale pre nich sa suma nezmení,“ dodal Kontúr.

Zníženie dôchodku bude upravené z pôvodných 0,5 percenta na 0,3 percenta za každých 30 dní predčasného odchodu do dôchodku. Okrem toho penzisti, ktorých sa týka táto zmena, dostanú doplatok za obdobie od začiatku roka 2023 do dátumu, keď im bude nová suma dôchodku pravidelne vyplácaná. „O novom výpočte dôchodku bude každý informovaný písomne do konca mája 2024,“ informoval Kontúr.

Krok je súčasťou širšej legislatívnej úpravy, ktorá vstúpila do platnosti na konci roku 2022 a týka sa pravidiel vyplácania dôchodkov na Slovensku. Sociálna poisťovňa má povinnosť prepočítať sumu predčasného starobného dôchodku pre všetkých poberateľov, ktorých sa týka do konca roku 2026.

Táto správa prichádza v čase, keď sa mnohí starší občania obávajú o svoju finančnú budúcnosť a hľadajú spôsoby, ako zabezpečiť svoje príjmy vo vyššom veku. Tento krok od Sociálnej poisťovne je preto vítaným povzbudením pre tisíce Slovákov.