Slovenské Rodiny Môžu Získať Až 1 120 Eur na Starostlivosť o Dieťa: Ako na To

Na Slovensku sa mnoho mladých rodín možno ani nezamýšľa nad tým, že im môže unikať významná finančná dávka až do výšky 1 120 eur, ktorá by im mohla pomôcť pokryť náklady na starostlivosť o dieťa. Túto možnosť, ktorá je obzvlášť cenná pre rodiny čakajúce na príchod ďalšieho dieťaťa, detailne rozoberá ekonóm Jozef Mihál.

Mihál, ktorý sa zaoberá problematikou vo svojej najnovšej knihe „MATERSKÁ 2024“, vysvetľuje, že príspevok na starostlivosť o dieťa je alternatívou k bežnejšie využívanému rodičovskému príspevku. Rodičovský príspevok je často vyšší a dostupnejší aj pre matky, ktoré neboli na materskej dovolenke, ale príspevok na starostlivosť o dieťa môže byť výhodnejší za určitých okolností.

Mihál na svojom facebooku predstavil tri príklady, ktoré ilustrujú, ako si rodiny môžu správne zvoliť medzi týmito príspevkami, aby maximalizovali svoje finančné príležitosti. Medzi príkladmi je aj prípad pani Marty, ktorá bude na materskej dovolenke s druhým dieťaťom, zatiaľ čo jej prvorozené dieťa navštevuje súkromné materské školy. Marta a ďalšie matky ako ona môžu počas tohto obdobia požiadať o príspevok na starostlivosť o dieťa, ktorý môže predstavovať až 280 eur mesačne, v závislosti od dokladov o výdavkoch na škôlku.

Tieto informácie môžu byť pre mnohé mladé rodiny na Slovensku veľmi cenné, pretože umožňujú lepšie finančné plánovanie v čase, keď je každé euro dôležité.