Zmena v dôchodkovom systéme: Vek odchodu do dôchodku sa zvyšuje, kto bude pracovať dlhšie?

Slovensko sa snaží prispôsobiť svoj dôchodkový systém demografickým zmenám, čo vedie k postupnému zvyšovaniu dôchodkového veku. Tento trend je zreteľný pri porovnaní ročníkov narodených v roku 1966 a 1993, kde sa vek odchodu do dôchodku zvyšuje približne o tri roky. Konkrétne to znamená, že za každý rok sa dôchodkový vek posunie o približne 1,3 mesiaca.

Slovenský dôchodkový systém, založený na princípe PAYG (Pay As You Go), funguje na báze medzigeneračného prerozdeľovania, kde aktuálni pracujúci financujú dôchodky súčasných dôchodcov. Tento systém čelí výzvam, najmä keď ekonomický rast stagnuje, počet pracujúcich klesá a počet dôchodcov rastie.

Stanovenie dôchodkového veku je pre systém PAYG kritické, pretože určuje, kedy jednotlivci prestanú prispievať do systému a začnú z neho čerpať. Aj keď vyšší dôchodkový vek môže priniesť úspory pre systém, prináša to aj problémy pre ľudí, ktorí z rôznych dôvodov nemôžu naďalej pracovať. Zároveň, stúpajúca dĺžka dožitia môže viesť k poklesu potrebného dôchodkového veku, ak sa tento trend bude držať. V praxi to znamená, že osoby ako pani Katarína, narodená v roku 1980 a bez detí, pôjdu do dôchodku až vo veku 66 rokov, zatiaľ čo jej rovesníčka, ktorá vychovala dieťa, by mohla ísť o pol roka skôr.