Projekt „Právo na prvé zamestnanie“ Ponúka Finančnú Podporu Zamestnávateľom: Až 8 000 Eur na Nové Pracovné Miesta

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny spustilo projekt „Právo na prvé zamestnanie“, ktorý je zameraný na podporu vytvárania pracovných miest pre mladých nezamestnaných. Tento program, určený najmä pre uchádzačov o zamestnanie vo veku 19 až 25 rokov, ktorí sú evidovaní na úradoch práce minimálne dva mesiace a nemali predtým pracovný pomer trvajúci dlhšie ako šesť mesiacov, poskytuje zamestnávateľom finančnú podporu až do výšky 8 000 eur.

Program sa zameriava na poskytnutie prvej pracovnej skúsenosti a podporu zamestnanosti v regiónoch, kde je vysoká miera nezamestnanosti. Zamestnávatelia musia uchádzačom ponúknuť pracovnú zmluvu na dobu určitú s minimálnym trvaním 12 mesiacov alebo na dobu neurčitú, pričom pracovný úväzok musí predstavovať aspoň polovicu ustanoveného týždenného pracovného času.

Viacerí zamestnávatelia už prejavili záujem o tento projekt, čo naznačuje, že opatrenie môže byť účinným riešením pre zlepšenie situácie mladých ľudí na trhu práce. Minister práce Erik Tomáš uviedol, že projekt je efektívny a potvrdil ochotu vlády pokračovať v jeho rozvoji a zlepšovaní, aby sa ešte viac zvýšila jeho efektívnosť v boji proti nezamestnanosti medzi mladými.