Zvýšenie invalidných dôchodkov: Významná finančná úľava pre tisíce poberateľov

V auguste minulého roka nadobudla platnosť vládna novela zákona o sociálnom poistení, ktorá priniesla pozitívne zmeny pre poberateľov invalidných dôchodkov na Slovensku. Novela, schválená parlamentom, upravuje percentuálnu mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť podľa druhu zdravotného postihnutia, čo umožňuje väčšiemu počtu ľudí splniť kritériá na priznanie invalidného dôchodku.

Zmeny, ktoré začali platiť od 1. augusta 2023, sa týkajú predovšetkým poberateľov čiastočných invalidných dôchodkov. Sociálna poisťovňa informuje, že približne 5 300 súčasných poberateľov, ktorí spadajú do kategórie „do 70%“, si svoj dôchodok zvýšia v priemere o viac ako 22 eur mesačne. Ďalších 16 100 poberateľov čiastočných invalidných dôchodkov bude preklasifikovaných do kategórie „nad 70%“, čo znamená, že ich dôchodky sa zvýšia v priemere o 182 eur mesačne.

Poisťovňa automaticky prehodnocuje a zvyšuje dôchodky, takže žiadatelia nemusia podávať žiadne ďalšie žiadosti na zvýšenie svojho dôchodku. Tento proces je súčasťou snahy vlády reagovať na zmeny v demografickom vývoji a zabezpečiť dôstojný príjem pre občanov so zdravotným postihnutím. Táto legislatívna zmena nie len že zlepšuje finančnú situáciu mnohých poberateľov invalidných dôchodkov, ale zároveň prispieva k lepšej sociálnej integrácii a zvyšuje dôveru v sociálny systém krajiny.