Osobné Bankroty na Slovensku Výrazne Klesli: V Marci Zbankrotovalo Menej Osôb, Muži Dominujú

V marci 2024 zbankrotovalo na Slovensku 573 osôb, čo predstavuje výrazný pokles oproti predchádzajúcim mesiacom. Zatiaľ čo v februári zaznamenali 858 bankrotov, v marci to bol pokles o 33,22 %. Oproti rovnakému obdobiu minulého roku, keď v marci zbankrotovalo najviac ľudí, došlo k poklesu o 46,75 %. Analýza spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau ukázala, že v marci boli muži, najmä tridsiatnici, zastúpení vo väčšom počte než ženy, pričom ženy, ktoré vyhlásili bankrot, boli najčastejšie vo vekovej skupine štyridsiatnikov.

Podľa štatistík za prvý štvrťrok 2024 zbankrotovalo 2047 Slovákov, čo je v medziročnom porovnaní takmer rovnaký počet, avšak oproti predošlému kvartálu došlo k poklesu o 21,48 %. Jana Marková, hlavná analytička CRIF, poukázala na to, že osobný bankrot vyhlásilo 64 ľudí s trvalým pobytom na obecných alebo mestských úradoch, či na virtuálnych adresách, čo predstavuje 11,51 percenta z celkového počtu bankrotov.

Prešovský kraj bol v marci epicentrom bankrotov, čo reflektuje regionálne ekonomické rozdiely. Ďalšie zaujímavé údaje z analýzy poukazujú na fakt, že aj niekoľko manželských párov a príbuzenských väzieb spoločne čelilo finančným problémom, čo svedčí o širších spoločenských dopadoch ekonomickej situácie v krajine.