Životopis- Bodový životopis

………Meno, Priezvisko………..…………..ulica……………. ………..PSČ, Mesto………….telefón  ……………e-mail   …………………………….. Vzdelanie2002-2007       ……………….Názov a adresa školy…………….1996-2001       ……………….Názov a adresa školy…………….Doplnkové vzdelanie1998-2000       Jazykový kurz z anglického jazyka,  Bratislava2003-2004       Vysokoškolský výmenný program Erasmus, Paríž Pracovné …

Životopis- Kontextový životopis

……………Meno, Priezvisko……………………..ulica………………………………..PSČ, Mesto…………. Mobil: ……………………………….Email: ……………………………….. Volám sa (meno,prievisko), narodila som sa …………(deň, mesiac, roko)………. Bývam v …………… Vyštudovala som ………………………………., kde som maturovala zo …

Životopis- Štrukturovaný životopis

……………Meno, Priezvisko………….……………adresa………………. …………..mesto………………..telefón  …………………………e-mail   ………………………… Vzdelanie2001-2006       Obchodná fakulta, Ekonomická univerzita, Bratislava1996-2001       Gymnázium Jána Papánka, BratislavaDoplnkové vzdelanie 1998-2000       Jazykový kurz z anglického jazyka, 2003-2004       Vysokoškolský výmenný program Erasmus, Paríž Pracovné …

Žiadosť o prijatie do zamestnania

….Názov spoločnosti…..…..konkrétna osoba…………ulica……….…….PSČ, Mesto……..IČO: 123456789 Meno,…….. Priezvisko…….Ulica…………..PSČ: ……. Mesto……..r.č.: 123456/xxxxMobil: ……………….e-mail: …………………… Žiadosť o prijatie do zamestnania Vážený pán ………………..(konkrétna osoba v spoločnosťi), na základe Vášho …

Žiadosť o rozviazanie pracovného pomeru dohodou

………Názov spoločnosti…………ulica………..….PSČ, Mesto….IČO: 12345678 Meno,………………….. Priezvisko……Ulica……. Mesto…………PSČ:……………. r.č. 123456/xxxx Žiadosť o rozviazanie pracovného pomeru dohodou Na základe pracovnej zmluvy pracujem v …………………………(Názov spoločnosti) ako ………………….(pracovná pozícia) Žiadam …