Sociálna poisťovňa pomáha Slovákom: 2 príspevky, na ktoré často zabúdame

Rodičia často prehliadajú jednu z výhod Sociálnej poisťovne, a to príspevok známy ako „ošetrovné“. Tento príspevok je dostupný pre rodičov, ktorí musia zostať doma so svojimi chorými deťmi. Okrem toho, ošetrovné nie je vyplácané len na ošetrovanie chorých detí.

Sociálna poisťovňa uvádza, že ošetrovné sa poskytuje poistencovi počas osobného a celodenného ošetrovania osoby alebo osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa až do určeného veku. Dôležitou podmienkou je, že ošetrovateľ musí byť nemocensky poistený a splniť ďalšie kritériá, ako napríklad doloženie dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu dieťaťa.

Kto môže byť ošetrovanou osobou? Okrem priamych príbuzných sa ošetrovné môže poskytnúť aj iným osobám, ako sú napríklad osvojené alebo zverené deti, súrodenci či manželia. Potvrdenie od príslušného lekára je potrebné pre vznik nároku na ošetrovné.

Pre zamestnancov a iných poistencov platia rôzne podmienky na získanie krátkodobého a dlhodobého ošetrovného. Vyplnenie žiadosti a schválenie lekárom sú nevyhnutné kroky. Pre zamestnancov je tiež potrebné získať potvrdenie od zamestnávateľa.

Napriek komplexnosti procesu môžu poistenci využiť elektronické služby na portáli slovensko.sk na zjednodušenie podania žiadosti o ošetrovné.

Okrem toho, Sociálna poisťovňa poskytuje aj vyššie náhrady za bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia pre zamestnancov, ktorí utrpeli pracovný úraz alebo chorobu z povolania. Hodnota bodu potrebná na výpočet týchto dávok sa zvýšila na 28,60 eura v roku 2024.

Sociálna poisťovňa zdôrazňuje, že hodnota jedného bodu sa odvíja od priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenska a je stanovená opatrením Ministerstva zdravotníctva.