VOP

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

pre portál chcemzamestnanie.sk

Prevádzkovateľ: BÖRGE s.r.o.
Sídlo: Neslušská cesta 866, Slovenská republika
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 51 785 366
Daňové identifikačné číslo (DIČ): 212 0784 919
IČ DPH: SK 212 0784 919

1. Úvod

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „Podmienky“) sa vzťahujú na všetky služby poskytované prostredníctvom portálu chcemzamestnanie.sk (ďalej len „Portál“) prevádzkovaného spoločnosťou BÖRGE s.r.o., a platia pre všetkých užívateľov Portálu, vrátane inzerentov (ďalej len „Inzerenti“).

2. Služby Portálu

Portál poskytuje platformu pre inzerciu pracovných ponúk. Všetky inzeráty umiestnené na Portáli sú zodpovednosťou Inzerentov. Portál nie je zodpovedný za akúkoľvek fyzickú, hmotnú alebo duševnú ujmu vzniknutú na základe obsahu zverejnených inzerátov.

3. Zodpovednosť za Obsah Inzerátu

Každý Inzerent je právne zodpovedný za obsah svojho inzerátu. V prípade, že obsah inzerátu poruší zákon, Portál je oprávnený poskytnúť všetky dostupné informácie o Inzerentovi príslušným orgánom.

4. Poplatky za Inzerciu

Za umiestnenie inzerátu na Portále je vyžadovaný poplatok. Úhradou poplatku Inzerent súhlasí s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami.

5. Zmena Podmienok

Portál si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto Podmienky. Akákoľvek zmena bude uverejnená na Portále a je účinná okamžite.

6. Reklamácie

6.1. Všetky reklamácie týkajúce sa služieb poskytovaných prostredníctvom Portálu chcemzamestnanie.sk, vrátane reklamácií týkajúcich sa obsahu inzerátov, musia byť zaslané písomne na e-mailovú adresu: reklamacie@chcemzamestnanie.sk.

6.2. Reklamácia musí obsahovať jasné a konkrétne informácie o probléme, vrátane dátumu a popisu situácie. V prípade reklamácie týkajúcej sa inzerátu, prosím, uveďte identifikačné údaje inzerátu.

6.3. Portál sa zaväzuje reagovať na prijaté reklamácie do 14 pracovných dní od ich prijatia a informovať Inzerenta o výsledku reklamačného konania.

6.4. Portál si vyhradzuje právo odmietnuť reklamáciu, ak nebude obsahovať potrebné informácie, alebo ak sa ukáže, že reklamácia je neopodstatnená.

7. Súhlas so Spracovaním Osobných Údajov

7.1. Poskytnutím akýchkoľvek osobných údajov Portálu chcemzamestnanie.sk v súvislosti s registráciou, inzerciou alebo inými činnosťami na Portáli, Inzerent udeľuje svoj výslovný súhlas so spracovaním týchto osobných údajov v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä v súlade s Všeobecným nariadením o ochrane údajov (GDPR).

7.2. Osobné údaje budú spracované výhradne za účelom poskytovania služieb Portálu, vrátane marketingových aktivít, a nebudú poskytnuté tretím stranám bez predchádzajúceho súhlasu Inzerenta, okrem prípadov, keď to vyžadujú právne predpisy.

7.3. Inzerent má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, ako aj právo požiadať o prístup k svojim údajom, ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracovania.

7.4. Podrobné informácie o spracovaní osobných údajov, vrátane práv Inzerenta a povinností Portálu, sú uvedené v Zásadách ochrany osobných údajov, ktoré sú dostupné na webových stránkach Portálu.