Ochrana údajov

Ochrana Osobných údajov

pre portál chcemzamestnanie.sk

Prevádzkovateľ: BÖRGE s.r.o.
Sídlo: Neslušská cesta 866, Slovenská republika
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 51 785 366
Daňové identifikačné číslo (DIČ): 212 0784 919
IČ DPH: SK 212 0784 919

1. Úvod

Tento dokument o ochrane osobných údajov (ďalej len „Dokument“) upravuje zásady ochrany osobných údajov na portáli chcemzamestnanie.sk (ďalej len „Portál“) prevádzkovanom spoločnosťou BÖRGE s.r.o. Dokument vysvetľuje, ako Portál spracúva a chráni osobné údaje svojich užívateľov a inzerentov (ďalej len „Inzerenti“).

2. Zbieranie a použitie osobných údajov

2.1. Portál zbiera osobné údaje Inzerentov pri registrácii, pri podávaní inzerátov alebo pri iných interakciách s Portálom.

2.2. Osobné údaje môžu zahŕňať, ale nie sú obmedzené na, meno, adresu, e-mailovú adresu, telefónne číslo a iné údaje potrebné pre poskytovanie služieb Portálu.

3. Spracovanie a ochrana údajov

3.1. Všetky osobné údaje sú spracovávané v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä s Všeobecným nariadením o ochrane údajov (GDPR).

3.2. Údaje sú spracovávané za účelom poskytovania služieb Portálu, marketingových aktivít a iných účelov, pre ktoré Inzerenti udelili súhlas.

4. Práva inzerentov

4.1. Inzerenti majú právo kedykoľvek požiadať o prístup k svojim osobným údajom, ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracovania.

4.2. Inzerenti majú právo odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov poskytnutým Portálu.

5. Zdieľanie osobných údajov

5.1. Osobné údaje nie sú zdieľané s tretími stranami bez výslovného súhlasu Inzerentov, okrem prípadov vyžadovaných zákonom.

6. Bezpečnostné opatrenia

6.1. Portál prijíma primerané technické a organizačné opatrenia na ochranu osobných údajov pred neoprávneným prístupom, zmenou, zverejnením alebo zničením.