Rozsiahle Zmeny v Rezorte Práce: Zvýšenie Minimálnej Mzdy a Nový Príspevok pre Rodiny

Pod vedením ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Erika Tomáša, došlo v posledných mesiacoch k výrazným zmenám, ktoré ovplyvnia životy mnohých Slovákov. Medzi kľúčové reformy patrí zvýšenie minimálnej mzdy a zavedenie vyšších príspevkov pre rodiny s deťmi so zdravotným znevýhodnením.

Zvýšenie minimálnej mzdy je navrhnuté tak, aby od roku 2026 predstavovalo 60% z priemernej mzdy spred dvoch rokov. Tento návrh je súčasťou záväzkov vlády a počíta s postupným zvyšovaním minimálnej mzdy, ktorá by mala do roku 2027 dosiahnuť takmer 1 000 eur.

Ministerstvo tiež oznámilo zvýšenie príspevku k opatrovaniu detí z 100 na 200 eur, čo reflektuje vývoj čistej minimálnej mzdy. Tento krok je súčasťou širšieho úsilia o zlepšenie podmienok pre rodiny, najmä tie, ktoré sa starajú o zdravotne znevýhodnené deti.

Ďalej rezort plánuje využiť eurofondy na financovanie nových odľahčovacích služieb, ktoré budú poskytované v ambulantnej, pobytové a terénnej forme. Tieto služby by mali poskytnúť potrebné výdychy rodinám a zároveň zabezpečiť kvalifikovanú starostlivosť pre deti.

Minister Erik Tomáš zdôrazňuje, že všetky tieto opatrenia sú navrhnuté tak, aby posilnili sociálnu ochranu občanov a zlepšili pracovné podmienky. Rast minimálnej mzdy a rozširovanie príspevkov sú kroky, ktoré majú za cieľ nielen podporiť ekonomicky slabšie skupiny, ale aj podnietiť spravodlivejšie rozdelenie bohatstva v spoločnosti.