Zásady ochrany osobných údajov

Pravidlá pre ochranu osobných údajov webovej stránky Chcemzamestnanie.sk

 • 1. Úvod
 • Tieto pravidlá pre ochranu osobných údajov („Pravidlá“) upravujú spôsob, akým spoločnosť BÖRGE s.r.o. („Prevádzkovateľ“) zhromažďuje, používa a chráni osobné údaje užívateľov webovej stránky Chcemzamestnanie.sk („Webová stránka“).
 • 2. Zbieranie a používanie osobných údajov
 • Pri registrácii alebo pri využívaní niektorých funkcií Webovej stránky môže byť Užívateľ požiadaný o poskytnutie určitých osobných údajov, vrátane, ale nielen, mena, adresy, e-mailovej adresy a telefónneho čísla.
 • Tieto údaje sú používané pre správne fungovanie Webovej stránky, komunikáciu s užívateľmi, analýzu návštevnosti a prípadné marketingové aktivity.
 • 3. Ochrana a bezpečnosť údajov
 • Prevádzkovateľ berie všetky nevyhnutné opatrenia na ochranu osobných údajov užívateľov.
 • Osobné údaje nie sú poskytované tretím stranám, s výnimkou prípadov, keď je to vyžadované zákonom alebo súdnym rozhodnutím.
 • 4. Cookies a sledovanie
 • Webová stránka môže používať cookies a ďalšie sledovacie technológie na analýzu návštevnosti a zlepšenie používateľskej skúsenosti.
 • Užívatelia môžu nastaviť svoj internetový prehliadač tak, aby odmietal cookies alebo ich upozornil na ich použitie.
 • 5. Prístup a oprava údajov
 • Každý užívateľ má právo požiadať o prístup k svojim osobným údajom a požiadať o ich opravu, aktualizáciu alebo vymazanie.
 • Ak máte akékoľvek otázky alebo obavy týkajúce sa vašich údajov, kontaktujte nás na adrese: [kontaktný e-mail alebo telefónne číslo].
 • 6. Zmeny v pravidlách
 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť alebo upravit tieto Pravidlá. Zmeny vstupujú do platnosti okamžitým uverejnením na Webovej stránke.
 • 7. Kontakt
 • V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa týchto Pravidiel, prosím, kontaktujte Prevádzkovateľa na mailom: office@chcemzamestnanie.sk
 • Dátum: 1.9.2023