Nový 13. dôchodok schválený parlamentom: Starobní dôchodcovia môžu očakávať viac ako 600 eur navyše

Národná rada Slovenskej republiky (NR SR) schválila nový 13. dôchodok, ktorý bude nadštandardnou dôchodkovou dávkou a bude vyplácaný spolu s ostatnými dôchodkami Sociálnej poisťovne (SP). Táto zmena vychádza z novely zákona o sociálnom poistení a znamená zvýšenie minimálnej sumy 13. dôchodku na 300 eur.

Podľa Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR sa v súčasnosti 13. dôchodok pohybuje v rozpätí od 50 do 300 eur, pričom tieto sumy od roku 2020 nezohľadňovali rast spotrebiteľských cien, čo znížilo jeho reálnu hodnotu. Nárok na nový 13. dôchodok budú mať všetci poberatelia dôchodkových dávok vyplácaných SP a útvarom sociálneho zabezpečenia príslušného silového rezortu.

Starobní dôchodcovia a poberatelia iných dôchodkových dávok môžu očakávať 13. dôchodok vo výške 606,30 eura. Celkové náklady na toto opatrenie v roku 2024 budú stáť 828 miliónov eur, pričom čistý náklad pre tento rok je 400 miliónov eur, keďže časť prostriedkov bude pochádzať zo Sociálnej poisťovne a väčšina z štátneho rozpočtu.

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomáš (Hlas-SD) informoval, že nový 13. dôchodok bude dôchodkovou dávkou stanovenou ako priemerný dôchodok za predchádzajúci rok. Tento prístup kombinuje zásluhovosť a solidaritu, pričom seniori s rôznymi príjmami dostanú rovnakú sumu.

V roku 2024 by malo byť viac ako 1,47 milióna poberateľov dôchodkov a celkové výdavky na nový 13. dôchodok majú stúpať. V roku 2026 by mali dosiahnuť 978 miliónov eur a v roku 2027 až 1,033 miliardy eur.

Okrem toho, nová výplatná fáza v starobnom dôchodkovom sporení, ktorá mala nadobudnúť účinnosť 1. januára 2025, bola odložená o rok z dôvodu potreby spresniť pravidlá týkajúce sa vyplácania dôchodkov zo starobného dôchodkového sporenia.