Slovensko Plánuje Do Roku 2030 Ukončiť Bezdomovectvo: Ministerstvo Práce Nalieva do Problému Desiatky Miliónov Eur

Slovenská vláda sa zaviazala ukončiť bezdomovectvo na svojom území do roku 2030. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Tomáš, oznámil ambiciózny plán, ktorý predpokladá investíciu 96 miliónov eur do riešení, ktoré by mali pomôcť ľuďom bez domova nájsť stabilné bývanie a integrovať sa späť do spoločnosti. Z tejto sumy, 53 miliónov eur bude priamo z rozpočtu rezortu práce a ďalších 42 miliónov eur poskytne Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.

Plán zahŕňa zlepšenie prístupu k sociálnej a zdravotnej starostlivosti, podporu zamestnávania a zvýšenie dostupnosti cenovo dostupného bývania pre ľudí v núdzi. Taktiež sa plánujú terénne programy na vyhľadávanie osôb ohrozených stratou bývania a poskytnutie bezplatného dlhového, rodinného a právneho poradenstva.

Ministerstvo zdôrazňuje, že doterajšie opatrenia neboli dostatočne zamerané a prepojené na riešenie problémov ľudí bez domova, čo často viedlo skôr k udržiavaniu ako k ukončeniu bezdomovectva. Nový akčný plán sa snaží túto situáciu zmeniť a poskytnúť udržateľné riešenia pre túto zraniteľnú skupinu obyvateľstva.