Prepúšťanie Ľahšie v Česku, na Slovensku Silnejšia Ochrana Zamestnancov

V novom českom Zákonníku práce by sa mohlo zjednodušiť prepúšťanie zamestnancov, zatiaľ čo Slovensko má ambíciu posilňovať postavenie zamestnancov a podporovať vzdelávanie nezamestnaných. Česká republika sa inšpiruje modelom flexiistoty, ktorý kombinuje flexibilitu a istotu na trhu práce, zatiaľ čo Slovensko sa drží Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce, ktorý obmedzuje prepúšťanie bez dôvodov.

Európska komisia podporuje dánsky model trhu práce už od roku 2007, avšak kritici poukazujú na jeho obmedzenú aplikovateľnosť v rôznych krajinách EÚ. Česká Národná ekonomická rada vlády (NERV) odporúča zmeny, ktoré by zvýšili flexibilitu trhu práce, vrátane jednoduchšieho prepúšťania zamestnancov.

Naopak, Slovensko zameriava svoju pozornosť na posilnenie postavenia zamestnancov a na zvyšovanie kvalifikácie nezamestnaných. Slovenská vláda investuje do projektov, ktoré majú pomôcť ľuďom bez práce vrátiť sa do pracovného procesu, vrátane rekvalifikačných a vzdelávacích kurzov. Tento prístup reflektuje snahu o vytvorenie stabilnejšieho a inkluzívnejšieho pracovného trhu.