Vedúci výroby

PSS SVIDNÍK, a.s.

Miesto výkonu práce: Sovietskych hrdinov, Svidník

Dátum nástupu: ihneď

Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Plat: 1 300 - 1 500 EUR/mesiac+ preplácane nadčasy

Výhody / Benefit:
• stabilné a perspektívne zamestnanie,
• výborné pracovné prostredie,
• stravovanie v areáli firmy,
• bonus na cestovné pri dochádzaní (nad 20km).
Popis pracovného miesta:
• preberá výrobnú dokumentáciu od vedúceho oddelenia - príprava
• odovzdáva zákazku na realizáciu vedúcim jednotlivých sekcií s termínom jej plnenia a vedie evidenciu pridelených zákaziek jednotlivým vedúcim sekcií,
• zabezpečuje, organizuje a kontroluje realizáciu zákaziek a ich odvoz po vykonaní výstupnej kontroly na sklade hotových výrobkov.
• každý deň vedie výrobné porady s jednotlivými vedúcimi sekcií o plnení výrobných príkazov jednotlivých termínovaných zákaziek pre dané obdobie,
• dohliada na to, aby bol kvalitne a včas nadelený a tvárnením spracovaný materiál,
• dohliada na to, aby boli dielce jednotlivých sekcií výroby včas vyrobené, skontrolované a uložené do príslušného regálu na medzisklade montáže, odkiaľ si ich príslušný supervízor, resp. ním poverený parťák prevezme na montáž,
• kontroluje dochádzku, plnenie pridelenej práce a štatistiky svojich podriadených taktiež zabezpečuje efektívne využitie kapacít,
• zabezpečuje zaškolenie sa novoprijatých výrobných pracovníkov, prípadne študentov a ich využitie vo výrobe,
• svojmu priamemu nadriadenému predkladá Úplné návrhy na zlepšenie kvality výrobkov, výrobných postupov a na zvýšenie efektívnosti využitia disponibilných kapacít,
• nedostatky zistené v procese výroby okamžite rieši s vedúcim oddelenia - Príprava a zabezpečí, aby všetky zmeny v dokumentácii boli potvrdené konštruktérom.
• nariaďuje prácu cez čas pre svojich podriadených, ak je ohrozený termín odovzdania zákazky o čom informuje svojho nadriadeného,
• pre účely zlepšenia kvalifikácie a zručnosti vyberá zamestnancov svojho oddelenia na ďalšie vzdelávanie, resp. preškolenie,
• oboznamuje zamestnancov oddelenia s prijatými príkazmi, zabezpečí im preškolenie prijatých smerníc a kontroluje ich dodržiavanie,
• spolupracuje s plánovačom výroby ohľadom plánovania produkcie (plán plnenia výrobných príkazov, termíny, kapacity, štádium zákaziek),
• dbá o dodržiavanie predpisov BOZP a PO na jednotlivých pracoviskách, zabezpečuje preškolenie podriadených a kontroluje ich,
Podmienky na uchádzača:
uchádzači so vzdelaním

stredoškolské s maturitou
vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

strojárstvo

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - Mierne pokročilý (B1)

Vodičský preukaz

B
Kontaktná osoba: Nikola Jurášová
Telefón: +421547862231
Email: