Advokátsky koncipient

BREZOVAN s. r. o.

Miesto výkonu práce: Francisciho Ulica, Bratislava

Dátum nástupu: Dohodou

Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Plat: 1 300 - 1 700 EUR/mesiac výška mesačnej mzdy závisí od skúseností konkrétneho kandidáta

Výhody / Benefit:
- možnosť využívania multisport karty,
- možnosť účasti na jazykových kurzov,
- možnosť čerpania príspevkov na vzdelávanie a kultúru,
- možnosť čerpania príspevku na stravu nad zákonný rámec,
- možnosť stáží u klientov podľa odborného zamerania koncipientov a kancelárie,
- možnosť účasti na webinároch, seminároch a školeniach podľa odborného zamerania koncipientov a kancelárie,
- podpora publikačnej činnosti,
- komfort kancelárie bez hlučného prostredia open space,
- príjemné pracovné prostredie v štýlových priestoroch v centre mesta, zároveň však v blízkosti nákupných centier s občianskou vybavenosťou,
- možnosť účasti na teambuildingoch, iných spoločných aktivitách, pri ktorých sa utužuje kolektív alebo vzťahy s klientmi,
- možnosť práce z home-office podľa individuálnej dohody a aktuálnych potrieb kancelárie,
- možnosť čerpania sick-day.
Popis pracovného miesta:
Rozširujeme náš tím a hľadáme šikovného kolegu, ktorého náplňou práce bude:
- vypracovanie rozmanitých právnych zadaní ako pre slovenských, tak aj zahraničných klientov z rôznych oblastí práva, najmä obchodného, občianskeho, správneho, daňového, pracovného, autorského práva a práva nehnuteľností,
- aktívna priama komunikácia a účasť na stretnutiach so slovenskými aj zahraničnými klientmi,
- spolupráca na rôznych projektoch a transakciách,
- príprava a pripomienkovanie právnych dokumentov (zmluvná agenda, písomné podania na súd a iné orgány verejnej moci, právne analýzy, rešerše),
- zastupovanie klientov na rokovaniach, pred súdmi a inými orgánmi verejnej moci.

Koncipienti sú dôležitou súčasťou nášho tímu, preto sa zúčastňujú aj na poradách a brainstormingoch, či už interných alebo s klientmi. Podľa svojich schopností dostávajú na zodpovednosť konkrétne zadania, avšak neustále majú možnosť konzultácie nielen s advokátmi, ale aj inými odborníkmi, tak, aby získali príležitosť na vlastný profesionálny rast a progres.

Rozmanitosť zadaní, ktoré sú našim koncipientom prideľované, spolu s priamou spätnou väzbou od advokátov k ich práci, predstavuje výbornú teoretickú ako aj praktickú prípravu na advokátske skúšky.
Podmienky na uchádzača:
uchádzači so vzdelaním
vysokoškolské II. stupňa
vysokoškolské III. stupňa
Vzdelanie v odbore
právo
Jazykové znalosti
Anglický jazyk - Stredne pokročilý (B2) alebo Nemecký jazyk - Mierne pokročilý (B1)
Kontaktná osoba:
Telefón:
Email: brezovan@brezovan.sk