Rodina a podnikanie. Dá sa to zvládnuť?

Pokiaľ má človek oporu a pochopenia, tak to určite pôjde. Ak to má byť ale len snaha o zisk na úkor potrieb členov domácnosti, nie je to zrejme rozumná voľba. Jednoducho sa to hovorí a píše, no človek musí z niečoho žiť a práve spomínanú rodinu zabezpečiť aj do budúcnosti.

Klasický zamestnanec to má v niečom jednoduchšie, odrobí si svoj podiel práce v danom dni a potom sa môže naplno venovať svojej rodine. Samozrejme, že je to obmedzené zasa z pohľadu podradenosti a financií, ktoré si človek musí za svoju prácu vypýtať.

Aj tieto dôvody niekedy klasického zamestnanca dovedú k rozhodnutiu, že si vyskúša podnikanie pod vlastným menom a formou založenia ready made spoločnosti. Takýto súkromník potom disponuje voľnosťou a svoju pracovnú dobu si môže prispôsobovať podľa svojich predstáv.

Čo vás v prípade založenia vlastnej firmy čaká?

Ak sa človek rozhodne založiť s.r.o. , má v mnohých prípadoch viac slobody, teda pokiaľ pominieme zákon a štátne zásahy. Tiež nepodliehate nariadeniam zamestnávateľa a užívate si podiel na zisku. Na jednej strane je takéto podnikanie výhodné, no z iného pohľadu to môže byť práve dosť obmedzujúce pre rodinu.

Môžete si pomôcť

Tým, že máte svoju firmu, musíte zabezpečiť jej kolobeh, vedenie a samozrejme aj zákazky. Potrebujete na to viac času, byť pohotový a flexibilne reagovať na každú jednu zmenu. Tým pádom nemusíte stíhať tráviť voľné chvíle so svojou rodinou a tešiť sa spolu s nimi z ich úspechov. Vyriešiť sa to dá aspoň z časti vyhľadaním virtuálnej kancelárie, v ktorej priestoroch bude vaša spoločnosť sídliť.

Odbremeníte sa od zbytočnej prevádzky nehnuteľnosti, kde by bola klasická kancelária, nebudete sa starať o jej údržbu, zamestnancov v nej a samozrejme, že si ušetríte náklady aj čas. To je pre spojenie podnikania a rodiny veľmi dôležité.

Vytrvalosť si vyžaduje veľké úsilie, v ktorom nesmiete zostať sami

Občas je toho veľa v každej situácii a nemusíte ani podnikať, aby ste na to prišli. Problémy a stresy však môžu v podnikaní spôsobiť, že sa rodina na dlhé týždne ocitne akoby na „druhej koľaji“. Vždy si je potom treba už v začiatkoch nájsť vhodný systém, v ktorom sú konkrétne činnosti podrobne rozdelené, teda vždy viete, čo by ste mali urobiť a dokončiť.