K štvordňovému pracovnému týždňu sa vyjadrili aj odborári, Matovičov návrh považujú za zbytočný

17.1.2024 – Opozičný návrh novely Zákonníka práce na zavedenie štvordňového pracovného týždňa pri odpracovaní rovnakého množstva hodín ako pri päťdňovom pracovnom týždni je len zmenou rozvrhnutia pracovného času. To je pritom možné už v súčasnosti, ak to typ a povaha pracovného miesta umožňuje. Pre agentúru SITA to uviedla hovorkyňa Konfederácie odborových zväzov (KOZ) SR Martina Nemethová.

„Je možné dohodnúť sa so zamestnávateľom na rozvrhnutí týždenného pracovného času na štyri dni, viď Slovenská sporiteľňa alebo spoločnosť NN,“ uviedla. Už v súčasnosti je tiež možné dohodnúť s odbormi v kolektívnej zmluve nižší rozsah týždenného pracovného času. Ako príklad hovorkyňa KOZ uviedla kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa pre verejnú službu, v ktorej je dohodnutý týždenný pracovný čas oproti Zákonníku práce o 2,5 hodiny kratší.

Model reálneho skrátenia pracovného času

Odborári od otvorenia odbornej i verejnej diskusie presadzujú model reálneho skrátenia pracovného času, čiže redukciu odpracovaných hodín denne, a to pri zachovaní rovnakej mzdy a benefitov, ako aj pracovného zaťaženia.

„Stlačenie piatich pracovných dní do štyroch v žiadnom prípade neprinesie lepšiu rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom, zamestnanec tým nedostane viac voľného času – času pre seba, rodinu a záujmy,“ tvrdí Nemethová. Slovenský ekonomický model, ktorý je postavený na nízkych mzdách a vysokom počte odpracovaných hodín, považujú odborári za prežitok, ktorý je potrebný prekonať.

„Pokladáme za dôležité diskusiu k zmene nastavenia systému pracovného času orientovať aj na iné, nemenej dôležité oblasti pracovného života každého zamestnanca. Kratší pracovný týždeň v našom ponímaní znamená aj zníženie stresu, zvýšenie produktivity, zvýšenú spokojnosť a lojalitu zamestnancov, či pozitívny vplyv na fyzické a duševné zdravie zamestnancov,“ dodala hovorkyňa KOZ.

40 hodín za týždeň

Skupina poslancov za hnutie Slovensko na čele s ich lídrom Igorom Matovičom predložila do parlamentu návrh novely Zákonníka práce. Od júla tohto roka navrhujú na Slovensku zaviesť štvordňový pracovný týždeň pri odpracovaní rovnakého množstva hodín ako pri päťdňovom pracovnom týždni.

V zásade je to pri väčšine zamestnancov 40 hodín týždenne. Parlament sa bude týmto návrhom zaoberať na schôdzi, ktorá sa začne 30. januára tohto roka.

Navrhovaná zmena pracovného kódexu umožňuje ľuďom zamestnaným v profesiách, ak to povaha práce dovoľuje, aby mali viac dní voľna, v ktorých by sa mohli venovať svojim blízkym, ale aj sami sebe bez toho, aby odpracovali v danom týždni menej hodín ako ich kolegovia a museli si brať v práci voľno. Hnutie Slovensko tak vychádza v ústrety zamestnancom bez toho, aby poškodil, alebo nejakým spôsobom spôsobil problémy ich zamestnávateľom.

„Niektorí rodičia, predovšetkým zamestnané matky s viacerými deťmi, majú často málo „paragrafov“, aby si vybavili svoje nutné záležitosti, vybavili veci aj v súvislosti so svojimi deťmi čo sa týka starostlivosti o ich zdravotný stav, a preto si ukrojujú na tieto záležitosti aj z dovolenky,“ argumentujú predkladatelia.

O zmenu bude treba požiadať

Ak to typ a povaha pracovného miesta umožňuje, zamestnávateľ bude musieť zamestnancovi na základe jeho žiadosti rozvrhnúť týždenný pracovný čas na štyri dni. Ak o toto rozvrhnutie ustanoveného týždenného pracovného času zamestnanec požiada a prerokuje to so zamestnávateľom, zamestnávateľ bude povinný rozvrhnúť týždenný pracovný čas zamestnanca tak, že zamestnanec získa deň nepretržitého odpočinku naviac.

Zamestnanec by tak mal v porovnaní s inými zamestnancami na obdobnej pozícii o jeden deň nepretržitého odpočinku viac, a to za predpokladu odpracovania rovnakého počtu hodín za týždeň ako jeho kolegovia, ktorí pracujú päť dní.

„Napríklad, ak účtovníčka bude chodiť do práce v pondelok a v stredu na 12 hodín a v utorok a štvrtok na osem hodín, v piatok už nebude musieť prísť do práce. Tým môže získať teoreticky každý týždeň v roku predĺžený trojdňový víkend s rodinou, príbuznými a priateľmi, prípadne ho využiť na starostlivosť o rodičov v pokročilom veku,“ dodali poslanci za hnutie Slovensko.