Riaditeľ/ka súkromnej základnej školy Neškola

Ohnisko

Miesto výkonu práce: Znievska 9, Petržalka

Dátum nástupu: najneskôr 19.8.2024

Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Plat: 2 200 EUR/mesiac podľa skúseností a zručností uchádzača

Výhody / Benefit:
- obohacujúci tím Neškoly
- podporný a nápomocný zriaďovateľ
- priestor na sebarozvoj po odbornej a osobnostnej stránke
- podporná a inšpiratívna komunita rodín okolo Neškoly
- možnosť spolupodieľať sa na formovaní budúcnosti programu Neškola ako dôležitej súčasti vznikajúceho Centra pre celoživotné vzdelávanie
- priestor na vlastnú kreativitu a nápady
- motivujúce finančné ohodnotenie
Popis pracovného miesta:
- strategické plánovanie a rozvoj Neškoly – neustále pracuje na tom, aby bola Neškola lepšia – s kvalitným vzdelávaním, inovatívnymi metódami, inšpiratívnymi učiteľmi a sprievodcami. To všetko v priateľskom a podporujúcom prostredí.
- personálne riadenie školy – podpora a rozvoj tímu Neškoly tak, aby spoločne tvoril dobre fungujúci strojček
- finančný manažment – riadenie financií a zdrojov tak, aby bola Neškola finančne stabilná a udržateľná a dokázala ponúknuť kvalitné vzdelanie rodinám z rôzneho sociálneho prostredia
- otvorená komunikácia – s našimi rodičmi, deťmi, tímom Neškoly a partnermi,
- udržiavanie a zlepšovanie kvality vzdelávania v Neškole – vytvára, riadi a zavádza inovatívne metódy rozvoja, dizajnuje nové programy, rozvíja inkluzívne vzdelávanie v Neškole tak, aby tu rástli hodnotovo silné osobnosti a talenty
- dodržiavanie a napĺňanie potrebnej školskej legislatívy, komunikácia s ministerstvom
- budovanie komunity Neškoly – rozvoj neškoláckej komunity tak, aby bola bezpečným a inšpiratívnym priestorom pre jej členov
- spätná väzba a hodnotenie – citlivé sledovanie fungovania Neškoly, identifikácia kritických miest a využívanie príležitostí na rozvoj
Podmienky na uchádzača:
uchádzači so vzdelaním
vysokoškolské II. stupňa
Vzdelanie v odbore
Zákonné kvalifikačné predpoklady (podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.)
Prax na pozícii/v oblasti
vzdelávanie
Počet rokov praxe
5
Kontaktná osoba: Viera Mojzešová
Telefón: +421918119095
Email: viera.mojzesova@skolaneskola.sk