Ochrana Osobných údajov

Všeobecné podmienky webovej stránky Chcemzamestnanie.sk

 • 1. Úvod
 • Tieto všeobecné podmienky („Podmienky“) upravujú používanie a prístup k webovej stránke Chcemzamestnanie.sk („Webová stránka“), ktorú prevádzkuje spoločnosť BÖRGE s.r.o. („Prevádzkovateľ“).
 • 2. Definície
 • „Užívateľ“ označuje každú osobu, ktorá navštívi alebo využije služby Webovej stránky.
 • „Pracovná ponuka“ označuje informáciu o voľnom pracovnom mieste, ktoré je uverejnené na Webovej stránke.
 • 3. Registrácia a vytvorenie účtu
 • Užívateľ môže vytvoriť účet, aby využíval všetky funkcie Webovej stránky.
 • Pri registrácii je Užívateľ povinný poskytnúť pravdivé a aktuálne informácie.
 • 4. Uverejňovanie pracovných ponúk
 • Užívateľ má možnosť uverejňovať pracovné ponuky pomocou kontaktného formuláru.
 • Všetky pracovné ponuky podliehajú schváleniu Prevádzkovateľa pred ich uverejnením.
 • 5. Zodpovednosť
 • Prevádzkovateľ nezodpovedá za pravdivosť a správnosť informácií v pracovných ponukách.
 • Užívatelia sú sami zodpovední za obsah, ktorý uverejňujú na Webovej stránke.
 • 6. Zmeny v podmienkach
 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť alebo upravit tieto Podmienky. Zmeny vstupujú do platnosti okamžitým uverejnením na Webovej stránke.
 • 7. Ochrana osobných údajov
 • Všetky osobné údaje sú spracovávané v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a v súlade s príslušnou politikou ochrany osobných údajov Prevádzkovateľa.
 • 8. Záverečné ustanovenia
 • V prípade sporov medzi Užívateľom a Prevádzkovateľom je príslušný súd v Slovenskej republike.
 • Ak niektoré ustanovenia týchto Podmienok sú neplatné alebo nevynútiteľné, neovplyvní to platnosť alebo vynútiteľnosť ostatných ustanovení.
 • Dátum: 1.9.2023
 • BÖRGE s.r.o., Kysucké Nové Mesto, Neslušská cesta 866/88, PSČ 023 33, IČO: 51 785 366, DIČ: 212 0784 919, IČ DPH: SK 212 0784 919.