Životopis- Kontextový životopis

…………Meno, Priezvisko…………
…………..ulica……………………
…………..PSČ, Mesto………….

Mobil: ……………………………….
Email: ………………………………..

Volám sa (meno,prievisko), narodila som sa …………(deň, mesiac, roko)………. Bývam v …………… Vyštudovala som ………………………………., kde som maturovala zo slovenského a anglického jazyka, ekonomickej a praktickej časti.

Po ……….(skola)…………. som pokračovala v štúdiu na ……….(škola)………. Získala som titul ………….. na študijnej kombinácii ………………………….. Teraz pokračujem v dvojročnom magisterskom štúdiu tohto programu, kde som momentálne v prvom ročníku.

Od ……………mesiac, rok…………. do ……………mesiac, rok………… som pracovala ako ……….pozícia………. vo firme ………(názov spoločnosti)………… Náplňou mojej práce bolo ………………(popis a časové obdobie)………………

Od ……………mesiac, rok…………. do ……………mesiac, rok…………. som bola zamestnaná ako ………….pozícia………… v ………….názov spoločnosti………………, kde som sa starala o ………………(popis a časové obdobie)……………… .

Mojimi záľubami sú hlavne ……………. Ovládam angličtinu a nemčinu ………..(prípadne ďalšie) ……………, momentálne sa venujem aj francúžštine (alebo iný) v jazykovej škole, kde som dosiahla zatiaľ začiatočnícku úroveň ………….uviesť úspech)…….. Z anglického jazyka som zložila aj štátnu jazykovú skúšku a certifikát FCE …..(prípadne iné)……….

Rok som strávila aj pracovným pobytom v Nemecku, takže sa bez problémov dohovorím nemecky.

Mám skúsenosti s prácou na počítači, ovládam základné programy Microsoft Office a ovládam základy html jazyka. Mám vodičský preukaz skupiny B a som aktívny vodič.

K mojím dobrým vlastnostiam patrí precíznosť, svedomitosť a zodpovednosť. Som ochotná učiť sa novým veciam a pracovať v tíme.

Svoj voľný čas trávim cestovaním, športom, literatúrou a rada navštevujem kultúrne podujatia.

V Žiline ………… Marca ……………

………Meno, Priezvisko………..