Žiadosť o prijatie do zamestnania

.Názov spoločnosti…..
…..konkrétna osoba……
……ulica……….
…….PSČ, Mesto……..
IČO: 123456789

Meno,……..

Priezvisko…….
Ulica…………..
PSČ: …….

Mesto……..
r.č.: 123456/xxxx
Mobil: ……………….
e-mail: ……………………

Žiadosť o prijatie do zamestnania

Vážený pán ………………..(konkrétna osoba v spoločnosťi),

na základe Vášho inzerátu uverejneného …………..(kde ste našli informácie o pracovnej ponuke) dňa ……………. sa uchádzam o pracovnú pozíciu ……………….(pozícia).

Ponuka voľného pracovného miesta vo Vašej spoločnosti ma oslovila.

Aktívne ovládam dva cudzie jazyky slovom aj písmom, a to anglický a nemecký jazyk. Zároveň ovládam prácu na Internete a bežne používané programy v balíku MS Office.

Medzi moje prednosti patrí zodpovednosť, precíznosť, komunikatívnosť a flexibilita.

Rád prijmem pozvanie na osobný pohovor vo Vami určenom termíne.

Za posúdenie mojej žiadosti Vám vopred ďakujem.

S pozdravom

Dátum……………………, v …………………….,

……Meno, Priezvisko…..

vlastnoručný podpis

Prílohy: Životopis

Motivačný list

Súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov v spoločnosti …………..(názov spoločnosti). Poskytnutie údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje môžu byť spracované pre účely databázy uchádzačov o zamestnanie v zmysle Zákona č. 122/2013 Z. z.. o ochrane osobných údajov. Súhlas je daný po dobu 6 mesiacov,  podľa § 20 ods. 3 citovaného zákona je ho možné kedykoľvek písomne odvolať.