Štát Otvára Dvere Práce Hendikepovaným

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky rozbieha ambiciózny projekt Národné stimuly pre zamestnanosť, ktorého cieľom je integrovať na trh práce dlhodobo nezamestnaných, nízkokvalifikovaných, hendikepovaných jedincov, ako aj ďalšie rizikové skupiny. Tento projekt, financovaný sumou presahujúcou 300 miliónov eur z Európskeho sociálneho fondu, oznámil minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš z Hlasu-SD.

V rámci projektu pripravil rezort práce sériu ôsmich aktivít, ktoré sa plánujú spustiť už v apríli. Jednou z nich je poskytnutie finančného príspevku vo výške životného minima pre mladých do 30 rokov s nižším vzdelaním, ktorým štát pomôže nájsť zamestnanie a počas prvých troch až šiestich mesiacov ich v tomto zamestnaní podporí.

Zavedenie motivačného príspevku je ďalším krokom, ktorým ministerstvo chce povzbudiť ľudí pobierajúcich dávku v hmotnej núdzi, aby sa aktívne zapojili do pracovného procesu. Okrem platu by malí dostať aj tento motivačný bonus od štátu.

Projekt zároveň predpokladá finančnú podporu pre zamestnávateľov, ktorí umožnia hendikepovaným ľuďom prejsť z chránených dielní na voľný trh práce. Rezort práce tiež navrhuje podporu pre firmy, ktoré prispôsobia pracovisko potrebám zdravotne znevýhodnených, pričom na takúto debarierizáciu môžu získať až 20-tisíc eur.

Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Richard Raši projekt vyzdvihol ako jeden z najväčších národných projektov a príklad efektívnej spolupráce smerujúcej k naplneniu požiadaviek Európskej únie. S týmto krokom Slovensko vstupuje do novej éry zamestnanosti, kde sa dvere otvárajú pre všetkých, bez ohľadu na fyzické alebo sociálne obmedzenia.