Sociálna poisťovňa v zozname dlžníkov už zverejňuje nový údaj, v aktuálnom je cez 117-tisíc subjektov

5.1.2024 – Sociálna poisťovňa od začiatku tohto roka zverejňuje v zozname dlžníkov aj ich identifikačné číslo organizácie (IČO). Zoznam dlžníkov tak okrem mena a priezviska fyzickej osoby, jej trvalého alebo prechodného pobytu obsahuje aj IČO, ak je fyzickej osobe pridelené. V prípade právnických osôb sa údaje v zozname, ktorými sú obchodné meno právnickej osoby a jej sídlo, tiež rozšírili o IČO.

Rozšírením rozsahu údajov, ktoré Sociálna poisťovňa zverejňuje v zozname dlžníkov, sa zabezpečuje jednoznačná identifikácia dlžníka a zároveň jednoduchšie a prehľadnejšie vyhľadávanie údajov v zozname,“ uviedla poisťovňa.

Nový zoznam dlžníkov

Zoznam dlžníkov má výlučne informatívny charakter a nemôže sa používať na právne úkony. Sociálna poisťovňa ho pravidelne na týždennej báze aktualizuje na svojej webovej stránke. Nový zoznam dlžníkov poisťovňa zverejnila 2. januára tohto roka.

Obsahuje viac ako 117-tisíc subjektov. Poisťovňa v tomto zozname zverejnila fyzické a právnické osoby, ktoré majú splatnosť zverejneného dlhu do 25. decembra minulého roka a zároveň tento dlh neuhradili do 28. decembra minulého roka. V zozname dlžníkov sa nachádzajú právnické a fyzické osoby s dlhom od 5 eur.

Výkaz poistného a príspevkov

Zoznam obsahuje aj zamestnávateľov, ktorí si nesplnili zákonnú povinnosť predložiť príslušný výkaz poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie do 28. decembra vlaňajška, ako aj obdobie, za ktoré si túto povinnosť nesplnili.

V zozname sú aj zahraničné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), ktoré si nesplnili zákonnú povinnosť oznámiť výšku príjmov a výdavkov v termíne do 28. decembra minulého roka, ako aj skutočnosti rozhodujúce na posúdenie vzniku a zániku povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia SZČO.