Slovenský Automobilový Priemysel na Ceste k Elektromobilite: Kľúčové Rozhodnutia a Stratégie

Premiér Slovenskej Republiky, Robert Fico, oznámil dôležitý krok v automobilovom priemysle Slovenska, ktorý signalizuje zásadnú zmenu smerom k elektromobilite. Počas stretnutia s predstaviteľmi Európskej komisie, vlády SR, Národnej rady SR a lídrami automobilového priemyslu, Fico zdôraznil potrebu rýchleho prechodu od štandardného automobilového priemyslu k výrobe zameranej na elektromobilitu.

Zasadnutie, ktoré zahŕňalo zástupcov všetkých hlavných automobiliek na Slovensku, ako aj predstaviteľov vysokého školstva a spoločností orientujúcich sa na výrobu autobatérií, sa zameriavalo na naliehavú potrebu bilaterálnych rokovaní s ministerstvom hospodárstva. Cieľom týchto rokovaní je vytvoriť celonárodnú stratégiu pre efektívny prechod na elektromobilitu, vrátane konkrétnych legislatívnych, inštitucionálnych a finančných opatrení.

Premiér zdôraznil, že čakanie na rozhodnutia nie je možné, vzhľadom na rýchly rozvoj globálneho trhu s elektromobilitou. Očakáva sa, že v priebehu nasledujúceho mesiaca bude vypracovaný podrobný dokument, ktorý poskytne jasný legislatívny a strategický plán pre túto zmenovú agendu.

Nadchádzajúce zasadnutie vlády, ktoré by sa malo uskutočniť na pôde jednej z automobiliek na Slovensku alebo na technickej vysokej škole, bude mať za cieľ riešiť všetky úlohy spojené s prechodom slovenského automobilového priemyslu na elektromobilitu. Eurokomisár Maroš Šefčovič podčiarkol význam automobilového priemyslu nielen pre slovenskú, ale aj pre európsku ekonomiku, s odvolaním na významné investície tohto sektora do vedy a výskumu.

Tento krok predstavuje zásadný zlom v slovenskej ekonomike a ukazuje odhodlanie krajiny stať sa lídrom v oblasti ekologickejších a udržateľnejších technológií.