Rodinná Radosť s Finančným Bonusom: Štát Odmeňuje Rodičov Novorodencov

Tisíce slovenských rodín každoročne privítajú prírastok do rodiny s finančným bonusom od štátu, ktorý im má pomôcť pokryť základné potreby novorodenca. Príspevok pri narodení dieťaťa, ktorý sa už roky nezvýšil, poskytuje matkám, ale výnimočne aj otcom, pevnú sumu bez potreby podania žiadosti.

Výška tohto príspevku dosahuje 829,86 eura za dieťa od prvého do štvrtého pôrodu. Rodiny, ktoré privítajú piate alebo ďalšie dieťa, obdržia 151,37 eura. Navyše, pri narodení viacerých detí súčasne sa suma za každé ďalšie dieťa zvyšuje o 75,69 eura.

Proces získania príspevku je maximálne zjednodušený – údaje o narodení dieťaťa sú automaticky získané z registra obyvateľstva, čím sa eliminuje potreba akejkoľvek papierovej či elektronickej žiadosti. Tento systém zabezpečuje, že rodiny dostanú príspevok bez zbytočného byrokratického zaťaženia.

Napriek tomu, že príspevok pri narodení dieťaťa ostáva nezmenený už od roku 2009, ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré má príspevok na starosti, zdôrazňuje, že akákoľvek zmena je podmienená možnosťami štátneho rozpočtu. Aktuálne neexistujú plány na zmenu valorizačného mechanizmu, čo znamená, že výška príspevku ostáva na rovnakej úrovni.

Tento finančný príspevok je dôležitým krokom k podpore rodín pri príchode nového člena a zjednodušený prístup k jeho získaniu znamená, že pomoc od štátu je prístupná každému, kto spĺňa základné podmienky.