Realita nových aktivačných prác je zárobok 1,35 € na hodinu.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ohlásilo odštartovanie ambiciózneho projektu zameraného na aktiváciu dlhodobo nezamestnaných občanov. Od 1. apríla 2024 sa približne 15 000 ľudí môže zapojiť do programu, ktorý kombinuje aktivačné práce s finančným príspevkom vo výške 86,60 eura. Tento krok je reakciou na výzvu Združenia miest a obcí Slovenska a snaží sa adresovať problematiku nezamestnanosti na lokálnej úrovni.

Projekt, ktorý bude prebiehať do konca roka 2024, disponuje rozpočtom 2,6 milióna eur a ponúka dlhodobo nezamestnaným možnosť prispieť k činnostiam mestských a obecných samospráv alebo organizácií. Účastníci programu musia odpracovať minimálne 64 hodín mesačne, čo im umožní získať nielen finančný príspevok, ale aj pracovné pomôcky vo výške 18,84 eura na mesiac.

Erik Tomáš, minister práce, sociálnych vecí a rodiny, zdôraznil, že projekt nechce, aby dlhodobo nezamestnaní len „sedeli doma“. Cieľom je zachovať pracovné návyky učastníkov a zlepšiť ich zručnosti pre budúce zamestnanie. Zároveň projekt očakáva, že po jeho skončení príde k novelizácii zákona o službách zamestnanosti, čo by malo stabilizovať podmienky pre aktivačné práce bez potreby ďalších projektov.

Projekt však vyvoláva otázky ohľadom adekvátnosti finančnej odmeny. Pri výpočte 86,60 eura za 64 odpracovaných hodín vychádza hodinová sadzba na 1,35 eura, čo je podstatne menej ako minimálna mzda. Odborník Viliam Páleník z Inštitútu zamestnanosti poukazuje na problematickú struktúru odmeňovania a upozorňuje na „divný trojuholník“ medzi účastníkom projektu, obcou a štátom, kde finančná motivácia nemusí byť dostatočná na podporu skutočnej aktivizácie na trhu práce.

Tento projekt predstavuje krok k riešeniu dlhodobej nezamestnanosti, no zároveň otvára diskusiu o efektívnosti a spravodlivosti takýchto aktivácií v kontexte slovenského trhu práce.