Poľsko zvažuje skrátenie pracovného týždňa: Možnosť 35 hodín alebo voľné piatky

Poľské ministerstvo práce a sociálnych vecí analyzuje dva návrhy na skrátenie pracovného týždňa, oznámila ministerka Agnieszka Dziemianowiczová-Bonková. Prvou možnosťou je skrátiť pracovný týždeň na 35 hodín, druhou zaviesť voľné piatky.

Ministerka uviedla, že od zavedenia osemhodinového pracovného času uplynulo viac ako 100 rokov a voľné soboty sa zaviedli takmer pred polstoročím. „Odvtedy sa toho veľa zmenilo, a tak by sa mohol urobiť ďalší krok alebo aspoň začať dialóg na túto tému,“ povedala Dziemianowiczová-Bonková.

Podľa nej by skrátenie pracovného týždňa prospelo nielen zamestnancom, ale aj zamestnávateľom. Zdôraznila, že dlhší pracovný čas nemusí nevyhnutne znamenať lepšie výsledky, pretože vyhorenie, stres a únava znižujú produktivitu. „Oddýchnutý pracovník je kreatívnejší a viac motivovaný,“ argumentovala ministerka.

Ministerstvo podľa nej prihliada aj na riešenia zavedené v iných krajinách, ako sú Francúzsko a Nemecko, a výsledky analýz plánuje predstaviť do konca roka.

Dziemianowiczová-Bonková tiež uviedla, že podľa rozhovorov so zamestnancami a zamestnávateľmi by bolo jednoduchšie zaviesť štvordňový pracovný týždeň pri zachovaní osemhodinového pracovného času. „Možno by sa voľné piatky mohli zavádzať ako kedysi voľné soboty – najprv by boli voľné dva piatky v mesiaci, potom všetky,“ dodala.