Počet cudzincov pracujúcich na Slovensku výrazne stúpol

Slovensko zaznamenalo výrazný nárast počtu cudzincov pracujúcich na jeho území. Za posledný rok sa ich počet zvýšil o viac ako desaťtisíc, čím celkový počet dosiahol na konci januára tohto roka hranicu viac ako stotisíc. V porovnaní s minulým rokom, keď počet zamestnaných cudzincov dosahoval 90-tisíc, predstavuje toto číslo výrazný rast. Z údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR vyplýva, že 60% pracujúcich cudzincov tvoria muži.

Najväčšiu skupinu medzi zamestnanými cudzincami na Slovensku tradične tvoria Ukrajinci, ktorých počet sa aktuálne blíži k 40-tisícom, čo oproti predchádzajúcemu roku predstavuje nárast o päťtisíc. Na druhom mieste sú zástupcovia zo Srbska, ktorých je takmer 9,5-tisíca, nasledovaní Rumunami s počtom niečo viac ako 7-tisíc. Z ďalších európskych krajín sa na Slovensku významne angažujú aj Česi a Maďari.

Väčšina cudzincov na Slovensku sa uplatňuje na pozíciách operátorov a montérov strojov a zariadení, kde ich počet dosahuje takmer 36,4-tisíca. Značný počet, viac ako 18-tisíc, tvoria pomocníci a nekvalifikovaní pracovníci, zatiaľ čo takmer 11-tisíc z nich pracuje ako špecialisti v rôznych oblastiach.

Bratislavský kraj dominuje v počte zamestnaných cudzincov, kde ich pracuje 41-tisíc, čím prevyšuje ostatné kraje. Trnavský a Nitriansky kraj nasledujú s viac ako 15-tisíc, respektíve 14,8-tisíca pracujúcimi cudzincami.

Tento nárast zahraničných pracovníkov na Slovensku poukazuje na dynamické zmeny v pracovnej sile a zdôrazňuje potrebu adaptácie trhu práce na tieto nové podmienky.