Odborníci Varujú: 13. Dôchodky Prekračujú Ekonomické Možnosti Slovenska

Bratislava, – Poskytovanie 13. dôchodkov na Slovensku vyvoláva vážne obavy medzi ekonomickými odborníkmi. Podľa analytikov z Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz (INESS) tieto výdavky presahujú ekonomické možnosti krajiny a môžu mať negatívny dopad na verejné financie a ekonomický rast.

Neefektívnosť a Neadresnosť Systému

Odborníci poukazujú na neefektívnosť súčasného systému, ktorý neadresne prerozdeľuje finančné prostriedky. „Znižovanie deficitu by sa malo diať predovšetkým na strane výdavkov,“ uvádza INESS. V súčasnosti dostávajú 13. dôchodky aj penzisti s vyššími príjmami než mnoho pracujúcich Slovákov.

Dôchodcovia s Vysokými Príjmami

Podľa údajov k 31. januáru 2024 poberalo takmer 108 tisíc starobných dôchodcov dôchodky vyššie ako tisíc eur mesačne. Navyše, viac ako čistú minimálnu mzdu (616 eur) poberalo mesačne 645,5 tisíc dôchodcov, čo predstavuje 58 % všetkých dôchodcov. Na druhej strane, iba zhruba 4 % dôchodcov poberá nižší ako minimálny dôchodok.

Možné Úspory

INESS navrhuje, že ak by 13. dôchodok nedostali dôchodcovia s dôchodkom nad tisíc eur, úspora by dosiahla 65 miliónov eur. Pre porovnanie, daň zo sladených nápojov má v roku 2025 priniesť do rozpočtu necelých 80 miliónov eur. Ak by dávku nedostali dôchodcovia s dôchodkom vyšším ako čistá minimálna mzda, úspora by dosiahla 398 miliónov eur, čo je štvornásobok predpokladaného zvýšenia príjmov z dane z príjmov fyzických osôb.

Dopady na Ekonomiku

Odborníci varujú, že pokračujúce poskytovanie 13. dôchodkov v súčasnej podobe môže brzdiť ekonomickú aktivitu a budúci rast miezd a príjmov obyvateľstva. Zameriavajú sa na potrebu hľadania úspor tam, kde je to možné, namiesto zavádzania nových daní.

Poskytovanie 13. dôchodkov sa stáva predmetom intenzívnych diskusií o udržateľnosti verejných financií a dlhodobej ekonomickej stabilite Slovenska. Ako sa situácia vyvinie, zostáva otázkou ďalších politických a ekonomických rozhodnutí.