Novela Zákonníka práce má zamedziť zneužívaniu gastrolístkov, zamestnanci by ich už nedostávali vopred

14.1.2024 – Trojica poslancov za stranu Sloboda a Solidarita (SaS) predložila do parlamentu návrh na novelizáciu Zákonníka práce. Predložený návrh upravuje poskytovanie stravných poukážok a finančného príspevku na stravovanie zamestnancom.

Parlament sa bude týmto návrhom zaoberať na schôdzi, ktorá sa začne 30. januára tohto roka. Ak ho poslanci schvália, bude sa uplatňovať od 1. júna tohto roka.

Poskytnutie gastrolístkov za mesiac pozadu

Liberáli navrhujú explicitne zakotviť, že gastrolístky a tiež finančný príspevok na stravovanie sa zamestnancovi poskytujú za mesiac pozadu.

Chcú tým zamedziť výkladu, že stravné poukážky sa poskytujú zamestnancovi vopred, spravidla na začiatku mesiaca, s odôvodnením, že to vyplýva z ich názvu, z povahy ich určenia a inak sa zamestnanci nebudú mať za čo stravovať.

„Dôvodom takejto navrhovanej zmeny je odstránenie viacerých aplikačných problémov. Zamestnanec takouto zmenou nič nestratí, stravné poukážky dostane len s „posunom v čase“. Zamestnávateľom na druhej strane ubudne značná administratívna záťaž spôsobená komplikovanosťou systému a spojená s viacerými aplikačnými nejasnosťami,“ zdôvodňujú návrh poslanci za SaS Marián Viskupič, Vladimír Ledecký a Vladimíra Marcinková.

Slovenské špecifikum

Systém tzv. stravovacích poukážok je podľa opozičných poslancov tak trocha slovenským špecifikom, ktorý vo väčšine iných krajín nepoznajú. Stravné poukážky, resp. finančný príspevok na stravovanie je priamym finančným benefitom zamestnanca, ktorý sa do mzdy nezahŕňa a pritom je súčasťou zamestnávateľových nákladov na zamestnanca.

„Okrem toho, že stravovacie poukážky negatívne skresľujú skutočný príjem slovenského zamestnanca pri medzinárodných platových porovnaniach, prinášajú aj mnoho ďalších vedľajších negatívnych efektov. Administratívne náklady a administratívna záťaž sú iba jedným z nich,“ tvrdia liberáli.

Väčším problémom je podľa poslancov za SaS nevyjasnenosť predpísaných postupov a variabilných výkladov vyplývajúcich z ustáleného výkladu, že stravné lístky sa musia poskytovať vopred, teda na začiatku mesiaca, s odôvodnením, že to vyplýva z názvu a účelového určenia, ktorým je zabezpečiť, aby sa mal zamestnanec za čo stravovať.

„Ak zamestnávateľ poskytne stravné poukážky vopred, teda v prvý deň nástupu do práce, nie sú zriedkavé prípady, že novoprijatý zamestnanec sa v práci na druhý deň neukáže, lebo si napríklad našiel lepšie platenú prácu, čo je bežná prax manuálne pracujúcich zamestnancov,“ upozornili.

Neoprávnený majetkový prospech

Poskytnuté stravné poukážky sú tak podľa nich pre zamestnávateľa čistá strata a pre bývalého zamestnanca, de facto zlodeja, neoprávnený majetkový prospech.

Z aplikačnej praxe sú podľa liberálov známe prípady, keď účtovníci nevedeli, ako správne postupovať pri skončení pracovného pomeru uprostred alebo na konci mesiaca, resp. pri úmrtí zamestnanca.

„Poskytovanie stravných poukážok za obdobie spätne má mnoho praktických výhod a iba jednu umelo vytvorenú, alebo umelo zveličenú a pritom dokola verejne opakovanú nevýhodu, a síce, že „ľudia nebudú mať čo jesť“. Podľa tejto logiky by sa aj mzda mala vyplácať popredu, na začiatku mesiaca, aby ľudia mali čo jesť aj mimo obeda, napríklad na raňajky a večere, prípadne aby mohli niekde bývať a byť oblečení,“ tvrdia poslanci za SaS.

Všade vo svete stáročiami akceptovaný systém podľa nich funguje tak, že zarábajúci človek žije z výplaty za predchádzajúce obdobie. „Aj absolventi stredných a vysokých škôl dostanú prvú výplatu až zhruba po piatich až šiestich týždňoch po nástupe do zamestnania, dovtedy tiež musia z niečoho žiť a nie je známe, že by niekto z nich počas tohto obdobia trpel nedobrovoľným hladom, lebo sa nemal za čo naraňajkovať a navečerať,“ uviedli.

Predložený návrh systém gastrolístkov neruší, nikomu neberie právo na obednú prestávku a teplú stravu. „Jedinou zmenou je, že stravné poukážky sa budú zamestnancovi poskytovať spätne za predchádzajúci mesiac a to v počte, v akom na ne reálne vznikol nárok,“ dodali poslanci za SaS.