Nové právo umožní zamestnancom vypnúť telefóny a nepríjimať hovor od šéfa.

Austrália sa chystá urobiť významný krok v ochrane práv zamestnancov tým, že im umožní oficiálne ignorovať pracovné volania mimo pracovných hodín. Tento krok, označovaný ako „právo na odpojenie“, by mal zabezpečiť, že zamestnanci, ktorí nie sú platení za prácu nepretržite, nebudú penalizovaní za to, že nie sú dostupní online 24/7. Austrálsky premiér Anthony Albanese zdôraznil, že tento zákon bude chrániť pracovníkov pred neustálou potrebou byť online, a zamestnávatelia, ktorí pravidlá porušia, čelia pokutám.

Tento legislatívny návrh je súčasťou širšieho úsilia vlády o ochranu pracovných práv a zároveň o pomoc pri obnove rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom. Napriek tomu niektorí kritici tvrdia, že právo na odpojenie môže ohroziť flexibilnú prácu a zasiahnuť do konkurencieschopnosti.

Tento krok však nie je unikátny len pre Austráliu. Podobné zákony už existujú vo Francúzsku, Španielsku, Belgicku a Portugalsku. Tento trend naznačuje rastúci medzinárodný záujem o ochranu pracovníkov pred neustálou digitálnou dostupnosťou, ktorá sa stala bežnejšou v dôsledku nárastu telepráce počas pandémie.

Európsky parlament dokonca v roku 2021 vyzval na prijatie zákona na úrovni EÚ, ktorý by zamestnancom umožnil odpojiť sa od práce mimo ich pracovnú dobu. Tento návrh je motivovaný uznávaním vplyvu neustálej dostupnosti na duševné zdravie pracovníkov, s viac ako 300 miliónmi ľudí po celom svete trpiacimi depresiami a duševnými poruchami súvisiacimi s prácou.

Tento posun k právu na odpojenie reflektuje zmenu v tom, ako spoločnosť vníma pracovný a súkromný život, kladúc dôraz na zdravie a pohodu zamestnancov. Zatiaľ čo niektorí oponujú, že to môže mať negatívny dopad na flexibilitu a konkurencieschopnosť, zdá sa, že vlna podpory pre právo na odpojenie rastie, signalizujúc možný posun v globálnych pracovných normách.