Nadchádza éra zamestnaneckých príležitostí: Ako reaguje trh práce na Slovensku

Na Slovensku je aktuálne viac voľných pracovných miest než uchádzačov, čo umožňuje väčšine z nich nájsť novú prácu bez väčších problémov. Tento trend predstavuje pre zamestnávateľov výzvu v udržiavaní kvalifikovaných pracovníkov. Podľa prieskumu personálnej agentúry Grafton Slovakia, ktorý skúmal preferencie a motivácie zamestnancov, má až 75 % ľudí na trhu výhodnú vyjednávaciu pozíciu, čo spolu s nárastom životných nákladov viedlo k tlaku na zvyšovanie miezd a poskytovanie ďalších finančných benefitov.

Nízka nezamestnanosť v kombinácii s vysokou infláciou, ktorá v minulom roku dosiahla dvojciferné čísla, výrazne ovplyvnila slovenský pracovný trh. Zamestnanci si najviac cenia férový prístup zo strany zamestnávateľa, možnosť profesijného rastu a prácu, ktorá ich baví. V dnešnej dobe sú finančné ohodnotenie a lepšie ekonomické postavenie hlavnými dôvodmi pre zmenu zamestnania.

Výsledky prieskumu poukázali na to, že zamestnanci opúšťajú svoje súčasné pozície hlavne kvôli vyššej mzde u nového zamestnávateľa, vzťahom na pracovisku a perspektíve zamestnávateľa. Zatiaľ čo mladšie generácie hľadajú možnosti kariérneho rastu a oceňujú spätnú väzbu, staršie generácie vnímajú stabilitu zamestnávateľa ako kľúčový faktor.

Tento trend naznačuje potrebu zamestnávateľov prispôsobiť sa meniacim sa potrebám a očakávaniam svojich zamestnancov, aby si udržali talentované pracovné sily a zároveň prilákali nových uchádzačov o prácu.