Mzdy v SR rastú najrýchlejšie za dve dekády: Priemerný plat dosiahol 1430 eur

V roku 2023 zaznamenala Slovenská republika výrazný nárast priemernej nominálnej mesačnej mzdy, ktorá dosiahla 1430 eur, čo predstavuje medziročný nárast o 9,7%. Tento rast je najrýchlejší od roku 2004, čím sa tempo zvýšenia miezd v porovnaní s rokom 2022 zrýchlilo o dva percentuálne body. Aj keď reálne mzdy zaznamenali pokles o 0,7%, tento údaj predstavuje spomalenie poklesu oproti predchádzajúcim rokom.

Nárast zaznamenali všetky sledované odvetvia ekonomiky, aj keď inflácia predstavovala výzvu pre desať z nich, kde reálne mzdy neprekonali inflačnú hladinu. Zvlášť zaujímavé sú odvetvia ako umenie, zábava a rekreácia, kde sa reálne mzdy znížili o 3,6%, zatiaľ čo v oblasti nehnuteľností vzrástli o 3,2%.

Priemysel, ako najväčší zamestnávateľ v krajine, zaznamenal medziročný nárast nominálnych miezd o 10,1%, pričom reálne mzdy sa mierne znížili o 0,4%. Regionálna distribúcia miezd odhalila, že nadpriemerné zárobky sú stále koncentrované v Bratislavskom kraji, kde priemerná mzda dosiahla 1751 eur. Významným javom je rozšírenie počtu krajov s priemerným zárobkom vyšším ako 1300 eur, čo signalizuje zlepšenie ekonomických podmienok v širšej oblasti Slovenska.

Napriek tomuto pozitívnemu vývoju zostáva Prešovský kraj na konci rebríčka s priemernou mzdou 1111 eur, čím sa potvrdzuje regionálna nerovnosť. Väčšina krajov zaznamenala pokles reálnych miezd, čo poukazuje na pretrvávajúce ekonomické výzvy. Tento nárast miezd však prináša nádej na zlepšenie životnej úrovne na Slovensku a naznačuje možný trend zlepšovania ekonomických podmienok naprieč krajinou.