Mzdová hanba! Slovensko zaostáva: Poliaci a Maďari nás predbehli, čo teraz?

Na Slovensku, hoci mzdy rastú, nie sme v porovnaní s našimi susedmi na ružiach. Najnovšie údaje naznačujú, že v rámci V4 krajín sa Slovensko umiestnilo na poslednom mieste, čo sa týka výšky priemerných miezd. V roku 2023 dosiahla priemerná nominálna mesačná mzda na Slovensku 1430 eur, čo predstavuje medziročný nárast o 9,7 percenta. Avšak, napriek tomuto zrýchleniu rastu oproti roku 2022, Slovensko stále zaostáva za svojimi susedmi.

Zatiaľ čo Slovensko bojuje s rastom miezd, ktorý v reálnych číslach zostáva za očakávaniami, Česká republika si udržuje svoje dlhodobé vedúce postavenie s vyššími priemernými mzdami. Zlomovým bodom pre slovenskú ekonomiku však je, že Poľsko a dokonca aj Maďarsko, ktoré v minulosti zaostávalo, nás predbehli. Tento trend je zvlášť znepokojivý vzhľadom na fakt, že Slovensko sa v minulosti spoliehalo na svoju kvalifikovanú, avšak relatívne lacnú pracovnú silu, výhodnú polohu a členstvo v EÚ a eurozóne.

Analytici upozorňujú, že rast miezd na Slovensku bol výrazne ovplyvnený zásahmi štátu, najmä zvýšením platov vo verejnej sfére. Napriek tomu sa v prvom polroku 2023 zaznamenal pokles reálnych miezd oproti inflácii, čo naznačuje, že rast nominálnych miezd nestačil na prekonanie rastúcich životných nákladov. Situácia sa však v druhom polroku zlepšila a očakáva sa, že pozitívny trend v reálnom raste miezd bude pokračovať aj do roku 2024.

Tento stav odhaľuje základné slabiny slovenskej ekonomiky a naznačuje potrebu hľadať nové stratégie na zlepšenie konkurencieschopnosti a zvýšenie príjmov obyvateľstva.