Motivačný list

………………… Meno, Priezvisko….Bydlisko, Kontakt…………..

…….Názov spoločnosti…….
……..Meno konrétnej osoby……….
……..ulica……….
……..PSČ, Mesto……….

…….Mesto, Dátum….

Motivačný list

Na základe inzerátu, uverejneného dňa ………………… na stránke www…………….., by som Vás chcel požiadať o prijatie do zamestnania. Zaujímam sa o pozíciu „………….pozícia…………………“.

Z predchádzajúceho pracovného života mám skúsenosti s prácou s ľuďmi – organizáciou práce, identifikáciou vzdelávacích potrieb, motiváciou ako i koučingom zamestnancov. Ovládam strojopis a prácu s PC – Word, Excel, Internet, Outlook, PowerPoint. Plynule hovorím po anglicky a nemecky.

Medzi moje osobnostné vlastnosti patrí komunikatívnosť, zodpovednosť, cieľavedomosť, pozitívny prístup k riešeniu problémov a schopnosť pre tímovú spoluprácu, a preto verím, že by som pre Vašu spoločnosť bol prínosom.

Ak Vás moja žiadosť o zamestnanie oslovila, rad Vám doplním ďalšie potrebné informácie o sebe na základe osobného pohovoru. V prílohe listu Vám zároveň zasielam svoj životopis.

Za kladné vybavenie mojej žiadosti Vám vopred ďakujem.

S pozdravom

Dátum ………………………………, v …………………………………,

…..…….Meno, Priezvisko…….

vlastnoručný podpis