Vodič pracovných strojov – strojník

Manuvia, a. s.

Miesto výkonu práce: Štúrovo

Dátum nástupu:

Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Plat: 1 000 EUR/mesiac

Výhody / Benefit:
Práca v stabilnej spoločnosti
Popis pracovného miesta:
• Zodpovedá za technický stav strojného, technického zariadenia, kontrola mazacích, chladiacich a iných prevádzkových kvapalín, udržiava pridelené strojné zariadenie v prevádzkyschopnom stave
• Počas práce na stroji kontroluje činnosť stroja, vykonáva dennú údržbu a čistenie stroja, ako zvonu tak nasávacích filtrov
• Vykonáva so strojom pridelené práce
• Pri poruche elektrozariadení a STZ spolupracuje s pracovníkmi údržby a servisných organizácií
• Vykonáva váženie áut dovážajúcich odpad, zapisuje množstvá dovezených odpadov do denníkov a elektronickej evidencie
• Bezodkladne nahlási každú mimoriadnu udalosť, tj. havária, požiar, úraz, nadriadenému
• Zúčastňuje sa odborných školení z technických a legislatívnych predpisov určených pre činnosť prevádzky
• Obsluhuje čerpacie stanice priesakových kvapalín
• Rozhŕňa, hutní a prekrýva odpad, podľa platných prevádzkových predpisov zariadení skládky
Podmienky na uchádzača:
Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním
stredoškolské bez maturity
Pozícia je vhodná pre absolventa
Áno
Osobnostné predpoklady a zručnosti
Vlastníctvo platného strojníckeho preukazu obsluhy stavebných a pracovných strojov.
Vodičský preukaz: B, C, T
Kontaktná osoba: Lucia Dubná
Telefón: +421910688276
Email: