Vedúci realizácie stavieb / stavbyvedúci

LiV ELEKTRA, a.s.

Miesto výkonu práce: Slovensko, Zahraničie - ostatné (Práca vyžaduje cestovanie)

Dátum nástupu: Dohodou

Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Plat: 2 600 EUR/mesiac Na pohovore starostlivo posúdime Vašu kvalifikáciu, predpoklady a skúsenosti, a kandidátom s vyššou úrovňou skúseností bude seniorita zohľadnená v platovej ponuke + info zamestnanecké výhody a benefity

Výhody / Benefit:
• odmeny, 13. plat
• mobilný telefón, notebook, služobné vozidlo
• príplatky za prácu v sťažených podmienkach
• príspevok na dopravu, flexibilný pracovný čas
• podpora III. piliera - DDS
• príspevok na detské rekreácie
• mikulášsky balíček pre deti
• balíček školských potrieb pre deti
• vianočný darček pre zamestnancov
• rekreačný príspevok pre zamestnancov
• možnosť kariérneho rastu, podpora odborného vzdelávania
Popis pracovného miesta:
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti
1. Hlavné činnosti

• vykonáva riadiacu činnosť v elektromontážnej činnosti spoločnosti

• priebežne sleduje zákony, nariadenia a smernice súvisiace s pracovnou činnosťou

• na kontrolných dňoch, či iných rokovaniach s objednávateľom zastupuje spoločnosť pre veci elektromontáží

• zabezpečuje organizačné a administratívne práce na stavbách

• úzko spolupracuje s vedením spoločnosti a zodpovedá za priebeh montážnej časti realizovaných stavieb

• kontroluje priebeh stavby podľa PD a jej prípadných zmien

• zabezpečuje dodávky pre objednávateľa v dohodnutom rozsahu

2. Zodpovedá

• za preštudovanie dokumentácie

• za oboznámenie sa s obsahom ZoD a objednávky

• za kontrolu dodávok

• za prípravu časového harmonogramu zákaziek

• upozorňuje na nedodržanie dohodnutých požiadaviek zmluvy

• zodpovedá za využívanie svojich vedomostí a zručností pri výkone výrobných činností v prospech spoločnosti

• dáva podnety na nápravné a preventívne opatrenia

• ako riešiteľ zodpovedá za riešenie nápravných opatrení

• upozorňuje na chyby, nejasnosti a možné nezhody za účelom ich zamedzenia

• vykonáva zápisy do knihy nezhôd

• zabezpečuje zodpovedného riešiteľa nezhôd

• odovzdáva namontované zariadenia prostredníctvom protokolu o prevzatí stavebnomontážnych prác

Do sídla spoločnosti odovzdáva:

• zápisy z rokovaní počas stavby

• zodpovedá za spracovanie a pripomienkovanie TP

• zodpovedá za spracovanie a pripomienkovanie SP

• zodpovedá za zverené predmety

• ako poverený zamestnanec vykoná vstupné školenie pre nového zamestnanca

• poskytuje všetky informácie z oblasti kvality manažérovi kvality

3. Ďalšie činnosti

• sústavne dbá o kvalitu vykonávania prác

• zabezpečuje plnenie úloh vyplývajúcich z koncepcie riadenia kvality na pracovisku a uplatňuje platnú dokumentáciu systému riadenia na pracovisku

• vykonáva ďalšie práce podľa pokynov nadriadeného

• dodržiava mlčanlivosť vo veciach služobného charakteru

• za prípravu časového harmonogramu zákaziek, upozorňuje na nedodržanie dohodnutých požiadaviek zmluvy
Podmienky na uchádzača:
uchádzači so vzdelaním
stredoškolské s maturitou
vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa
Vzdelanie v odbore
odborné vzdelanie a znalosti
Vodičský preukaz
B
Kontaktná osoba: Stanislava Balková
Telefón: +421918687857
Email: