Technológ – Výroba prototypov / Koordinácia kvality

ZF

Miesto výkonu práce: ZF Slovakia a.s., Strojárenská 2, 917 02 Trnava

Dátum nástupu:

Druh pracovného pomeru: full-time

Plat: Mesačná mzda od 1 866 € (vrátane základnej zložky mzdy* a bonusov). Možnosť ponuky vyššej mzdy na tejto pozícii závisí od kvalifikácie a skúseností

Výhody / Benefit:
zaujímavý odmeňovací systém so širokou škálou finančných benefitov
príplatok na dopravu
13. plat
14. plat
vernostné
pracovné jubileum
DDS až do výšky 6% príspevku zamestnávateľa
ďalšie mimoriadne odmeny
nadštandardné lekárske prehliadky
výrazná dotácia stravy zamestnancom
odborné školenia
konto pracovného času
ponuka rekreačných pobytov pre zamestnancov

* z toho základná zložka mesačnej mzdy podľa §62 ods. 2 Zákona č. 5/2004 Z. z. o
službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov: od 1 460 €
Popis pracovného miesta:
Stanovenie rozsahu meraní na základe SCASE MA.
Zabezpečovanie a koordinácia resp. vykonávanie všetkých meraní s ohľadom
na požadovaný termín dodania.
Vytváranie dokumentácie k dielom určeným na expedíciu podľa zákazníckych
požiadaviek a noriem.
Archivácia dokumentácie kvality do SCASE MA.
Aktívna komunikácia s oddeleniami konštrukcie a výroby.
Riešenie interných a externých reklamácie.
Predkladanie a archivácia odchylkových formulárov.
Práca podľa všeobecne platných noriem a smerníc.

Zodpovedá za:
Včasné vykonanie meraní.
Kompletnú dokumentáciu kvality potrebnú pre posúdenie konštrukcie ako aj expedovanie dielov.
Riadenie odchylkového procesu.
Metodické spracovanie SCASE MA.
Stály informačný tok v projektovom tíme.

Spolupracuje:
Pri vytváraní časových plánov v prislúchajúcich projektoch.
Pri stanovovaní nápravných opatrení v oblasti výroby a kvality prototypov.
Podmienky na uchádzača:
Candidates with education suit the position
University education (Bachelor's degree)
University education (Master's degree)
Postgraduate (Doctorate)
Educational Specialization
Strojárstvo, materiálové a procesné inžinierstvo
Language skills
English - Upper intermediate (B2)
Other knowledge
Microsoft Excel - Basic
Microsoft Word - Basic
Microsoft PowerPoint - Basic
Microsoft Outlook - Basic
Driving licence
B
Kontaktná osoba: Ing. Martina Lúžna
Telefón: +421366294687
Email: