Sociálny pracovník

Občianske združenie Barlička

Miesto výkonu práce: Hlavná 56, Veľký Šariš

Dátum nástupu: ihneď

Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Plat: 1 120 - 1 200 EUR/mesiac

Výhody / Benefit:
Popis pracovného miesta:
- komplexné zabezpečenie sociálnej služby vrátane prípadového
manažmentu klientov a ich rodín a koordinovania tímu
- poskytovanie sociálneho poradenstva pre prijímateľov sociálnej služby a ich rodín
- príprava, uzatváranie zmlúv o poskytovaní služby, o úhrade za sociálnu službu, podieľanie sa na tvorbe interných dokumentov
- riešenie organizačných záležitostí s prijímateľmi služby a ich rodinami,
priebežné získavanie spätnej väzby o kvalite poskytovanej služby
- príprava štatistík a hlásení
- organizačné zabezpečenie tímových porád, vzdelávaní, supervízií a teambildingov
Podmienky na uchádzača:
Vzdelanie v odbore

sociálna práca

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - Pokročilý (C1)
Kontaktná osoba: Ľubica Červeňáková
Telefón: +421917187561
Email: