Odborný/á manažér/ka Komunitného centra Roškovce

Človek v ohrození, n.o.

Miesto výkonu práce: Roškovce, Doľany-Roškovce

Dátum nástupu: ASAP/dohodou

Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Plat: Od 1 200 EUR/mesiac

Výhody / Benefit:
• užívame si 5 dní dovolenky navyše
• máme 3 dni sick days
• využívame flexibilný pracovný čas, vrátane možnosti využitia home office
• športujeme a relaxujeme s Multisport kartou
• máme prístup na vzdelávací portál Seduo
Popis pracovného miesta:
Do Komunitného centra (KC) v Roškovciach prijmeme zodpovednú kolegyňu/kolegu, ktorá/ý svoje odborné vedomosti a skúsenosti z oblasti sociálnej práce uplatní na pozícii Odborný/á manažér/ka KC.

Medzi základné činnosti patrí:

• v spolupráci s Poskytovateľom služieb a v súlade s potrebami obce, komunity a užívateľov sociálnych služieb nastavuje smerovanie činnosti KC;
• odborne koordinuje celú činnosť KC (organizačne a obsahovo zabezpečuje činnosti a aktivity);
• zabezpečuje mapovanie potrieb v obci alebo v častiach obce, na ktorú má dosah, zodpovedá za krátkodobé a dlhodobé plánovanie služieb, aktivít a činností, ako aj rozvoj KC;
• monitoruje a zhodnocuje poskytované odborné činnosti, iné činnosti a aktivity KC z hľadiska napĺňania potrieb užívateľov;
• získava základné údaje od užívateľa pre posúdenie jeho sociálnej situácie;
• poskytuje sociálne poradenstvo užívateľom a ich rodinným príslušníkom, konzultuje so špecialistami z oblasti psychológie, psychiatrie, odborného a špeciálneho lekárstva a inými špecialistami podľa potreby;
• spolupracuje s relevantnými inštitúciami pri analýze a riešení sociálnej situácie užívateľa, vytvára a udržuje strategické partnerstvá a korektné vzťahy s jednotlivcami, organizáciami a inštitúciami (obec, terénni sociálni pracovníci, ÚPSVaR, vzdelávacie inštitúcie a mnohé ďalšie);
• pripravuje a realizuje nové formy sociálnych služieb a sociálnej práce;
• je zodpovedný za propagáciu odborných činností a aktivít KC a spolupracuje s médiami;
• zodpovedá za administratívu, súvisiacu s činnosťou KC, za vedenie evidencie užívateľov;
• je pripravený byť neformálnym mediátorom prípadných konfliktov;
• pripravuje a vedie pravidelné porady zamestnancov KC;
• zúčastňuje sa pravidelných porád s príslušným regionálnym koordinátorom a vykonáva iné (doplnkové) činnosti, ktoré vyplynú z aktuálnych potrieb počas realizácie NP
Podmienky na uchádzača:
Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním
vysokoškolské II. stupňa
Vzdelanie v odbore
sociálna práca
Jazykové znalosti
Slovenský jazyk - Expert (C2)
Ostatné znalosti
Microsoft Excel - Pokročilý
Microsoft Word - Pokročilý
Microsoft PowerPoint - Pokročilý
Internet - Pokročilý
Počet rokov praxe
1
Kontaktná osoba:
Telefón:
Email: kontakt@chcemzamestnanie.sk