Informatik

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici Miesto

Miesto výkonu práce: Banská Bystrica

Dátum nástupu: ASAP

Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Plat: 938 - 1 700 EUR/mesiac Odmeňovanie podľa zákona č. 553/2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Základný plat je podľa dosiahnutého počtu rokov praxe od 938 eur plus osobný príplatok. Limit osobného príplatku v zmysle zákona č. 553/2003.

Výhody / Benefit:
- práca v stabilnej organizácii,
- pružný pracovný čas,
- sociálna politika – príspevok na stravovanie, III. pilier,
- 5 dní dovolenky nad rámec Zákonníka práce, 5 dní voľna naviac podľa kolektívnej zmluvy,
- podpora vzdelávania a osobného rozvoja zamestnancov,
- podľa kolektívnej zmluvy,
- možnosť zabezpečenia ubytovania,
Popis pracovného miesta:
- starostlivosť o koncepčný, strategický a metodický rozvoj prideleného oddelenia, - stanovenie vízií, formuláciu systémových požiadaviek organizácie (SW, HW, štruktúra IT, zabezpečenie),
- analýza vývoja a nové trendy v oblasti IT, hodnotenie efektívnosti a výkonnosti oddelenia a analýza informačných systémov, ich spoľahlivosť a výkonnosť,
- ovládanie legislatívnych požiadaviek na znalosť zákonov v oblasti IT a kybernetickej bezpečnosti (zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 179/2020 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob kategorizácie a obsah bezpečnostných opatrení informačných technológií verejnej správe, vyhláška Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky č. 546/2021 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 78/2020 Z. z. o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy integrovanie štandardov za IT oblasť do informačných systémov v organizácii v zmysle tohto zákona, Vyhláška 492/2022 Z. z. Národného bezpečnostného úradu, ktorou sa ustanovujú znalostné štandardy v oblasti kybernetickej bezpečnosti a pod.),
Podmienky na uchádzača:
uchádzači so vzdelaním
stredoškolské s maturitou
nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie
študent vysokej školy
vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa
Vzdelanie v odbore
informačné technológie
Jazykové znalosti
Slovenský jazyk - Pokročilý (C1) a Anglický jazyk - Mierne pokročilý (B1)
Prax na pozícii/v oblasti
informačné technológie
Počet rokov praxe
3
Kontaktná osoba: Mária Balcová
Telefón: 048/47107110
Email: