Ekonomický boom v Košiciach: Japonská investícia otvára dvere novým zamestnancom

Východ Slovenska sa môže tešiť na príval nových pracovných príležitostí vďaka rozširovaniu výrobných kapacít japonskej spoločnosti Minebea AccessSolutions. S investíciou približne 10 miliónov eur do novej lakovacej linky vo svojom košickom závode, plánuje spoločnosť nielen zvýšiť ročnú výrobnú kapacitu z necelých 4 miliónov kusov na takmer 26 miliónov kusov lakovaných plastov, ale aj vytvoriť desiatky nových pracovných miest. Celkový počet zamestnancov by mal stúpnuť na takmer 600.

Tento projekt nie je len o rozširovaní výrobných kapacít, ale aj o zavádzaní modernej technológie a zvyšovaní kvality a efektivity lakovacieho procesu. S výstavbou, ktorá by mohla začať v poslednom kvartáli tohto roka, je začiatok činnosti naplánovaný na polovicu roku 2025. Nová lakovacia linka bude mať minimálny vplyv na životné prostredie, vďaka využívaniu vodou riediteľných chemikálií s nižším obsahom organických prchavých látok a inštalácii solárnych panelov pre zníženie spotreby elektrickej energie.

Minebea AccessSolutions Slovakia, súčasť globálneho koncernu MinebeaMitsumi, je na čele inovácií v automobilovom priemysle a prináša do Košíc najnovšie technológie a prístupy. Tento krok predstavuje nielen značný pokrok pre spoločnosť, ale aj významnú príležitosť pre ekonomický rozvoj regiónu a zlepšenie životného prostredia.