Dlhodobo nezamestnaní sa opäť môžu prihlasovať do aktivačných prác

 Dlhodobo nezamestnaní, ktorí zároveň poberajú dávku v hmotnej núdzi, sa budú môcť od apríla do konca roka opäť zapojiť do projektu aktivačných prác. Okolo 50 tisíc dlhodobo nezamestnaných sa tak môže obrátiť na mestá a obce s tým, že budú čistiť verejné priestranstvá a robiť menšie pomocné práce ako napríklad opravu lavičiek.

Výška aktivačného príspevku je 86,80 eur. Rezort práce chce aktivovať týmto projektom zhruba 15 tisíc dlhodobo nezamestnaných.

„Miera nezamestnanosti osciluje síce okolo historických miním, chronický problém však máme s dlhodobo nezamestnanými ľuďmi. Nechceme, aby dlhodobo nezamestnaní len sedeli doma a nič nerobili. Môžu zveľaďovať svoju obec, či samosprávny kraj v ktorom žijú, uchovávať si zároveň svoje pracovné návyky, zlepšovať zručnosti, aby boli pripravení na pracovný trh. Hlavným cieľom je, aby každý človek, ktorý chce pracovať, mohol pracovať,“ uviedol v pondelok minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš.

Minimálny počet odpracovaných hodín

Uchádzač musí v rámci aktivačných prác odpracovať minimálne 64 hodín mesačne.

„Popri dávke v hmotnej núdzi si môže zarobiť ešte za aktivačné práce. Po novom si však nezamestnaný musí odpracovať aj príspevok v hmotnej núdzi, pokiaľ nemá výnimku,“ dodal šéf rezortu práce. Ak sa nezamestnaní osvedčia a mestá a obce na to budú mať zdroje, títo nezamestnaní budú môcť byť zamestnaní na trvalý úväzok.

„Naše požiadavky boli riešené a vypočuté. Vidíme zmysel v aktivačných prácach, ak chceme dlhodobo nezamestnaných neskôr dostať do pracovného pomeru,“ uviedol predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božik. Spolu s úradmi práce, ktoré budú žiadosti posudzovať, chcú uspokojiť čo najvyšší počet žiadateľov.

Vyplácanie príspevku na uchádzača

Združeniu miest a obcí Slovenska a organizáciám, ktoré pod ne spadajú, vyplatí rezort práce príspevok na jedného uchádzača vo výške 18,84 eur, pričom príspevok sa využije na zaobstaranie pracovných pomôcok pri aktivačných prácach. Celkovo ministerstvo práce vyčlenilo na tento projekt na tento rok 2,6 mil. eur.

Obdobie od apríla do konca roka chce zároveň rezort práce využiť na prípravu novelizácie zákona o službách v zamestnanosti, v rámci ktorého chce nastaviť presné podmienky aj pre aktivačné práce. Do budúcna tak nebude potrebné pripravovať špeciálne projekty.

„Už onedlho predstavíme veľký eurofondový projekt za 300 mil. eur na podporu nezamestnaných, kde finančnými stimulmi podporíme zamestnanie znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, to znamená dlhodobo nezamestnaných ľudí, hendikepovaných alebo nízkokvalifikovaných ľudí,“ dodal minister.