Alarmujúci stav: Viac ako 200-tisíc Slovákov bez dôchodku! Je medzi nimi aj váš prípad?

Viac ako 200-tisíc Slovákov čelí riziku, že nebudú mať nárok na starobný či invalidný dôchodok ani na ďalšie dôležité sociálne dávky. Príčinou je, že len približne 49 % z celkového počtu 405-tisíc samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO), medzi ktoré patria aj živnostníci, je sociálne poistených. Toto upozornenie vydal Slovenský živnostenský zväz (SŽZ), podčiarkujúc závažnosť situácie v súvislosti so sociálnym poistením podnikateľov.

Absencia sociálneho poistenia má za následok, že viac než 200-tisíc ľudí zostáva bez ochrany v prípade staroby alebo invalidity. Tento stav súvisí s príjmom podnikateľov, keďže sociálne poistenie je povinné len pre tých, ktorých príjem z podnikania presiahne stanovený limit. V roku 2023 bola hranica príjmu, od ktorej je povinné sociálne poistenie, stanovená na úrovni 7 824 eur.

SŽZ tiež upozorňuje, že väčšina sociálne poistených živnostníkov platí poistné len z minimálneho vymeriavacieho základu, čo má za následok nízku výšku budúceho dôchodku. Súčasne zväz poukazuje na možnosti, ktoré slovenská legislatíva ponúka na evidovanie a dokladanie daňových nákladov, vrátane uplatňovania paušálnych výdavkov, čo predstavuje administratívne zjednodušenie pre živnostníkov.

Situácia, v ktorej sa nachádza veľký počet samostatne zárobkovo činných osôb na Slovensku, vyvoláva vážne otázky o sociálnom zabezpečení a budúcnosti dôchodkov v krajine. Je naliehavé, aby sa našli riešenia, ktoré zabezpečia lepšiu ochranu pre všetkých podnikateľov a zároveň podporia udržateľnosť dôchodkového systému.